!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo/Ordningsregler

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor i brf Lysbomben. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor med ett gemensamt intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans kan vi göra vi boendet så trevligt som möjligt för alla och se till att rörliga kostnader hålls nere. Genom att följa ordningsreglerna kan alla – ung som gammal – bidra till trivseln i föreningen.

Avlopp, el och vatten

För att undvika onödig rensning av avlopp är det viktigt att:

 • inte hälla stekflott i slasken eller toaletten. Låt det stelna och släng det i hushållssoporna.
 • undvika att kasta tandtråd, bomull och annat skräp i toaletten.

Anmäl till HSB ServiceCenter om det blir stopp i avloppet. Rensa golvbrunnen i badrummet några gånger per år så slipper du stopp och dålig lukt.

För att undvika onödiga el-, vatten och värmekostnader är det viktigt att:

 • släcka efter sig i gemensamma utrymmen.
 • undvika att diska under rinnande vatten
 • att gärna duscha istället för att bada.

Felanmäl droppande kranar till HSB ServiceCenter så fort som möjligt. Föreningen betalar bytet av packning - att låta kranen droppa är dyrare.

Balkonger och fasad

Fasta installationer som markis och belysning kräver styrelsens tillstånd.

For att bevara fasadens harmoni är det inte tillåtet att ta bort eller att göra åverkan på vindskivorna. Om vindskivor tas bort kommer Stadsbyggnadskontoret vitesförelägga föreningen att återställa utseendet.

Markiser och balkongskydd ska vara marinblå så att fasaden ger ett enhetligt intryck.

Balkonglådor skall hänga på insidan så att de inte ramlar ner och skadar någon.

Det är inte tillåtet att montera fast parabolantenn på balkong eller fasad av säkerhetsmässiga och estetiska skäl. Fasaden har renoverats och tilläggsisolerats och riskerar att skadas om du borrar i den.

Av hänsyn till grannarna får mattor inte piskas på balkongen. Använd istället piskställningen utanför 21:an vid husgaveln mot Riksarkivet.

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen av brandsäkerhetsskäl.

Cykel och barnvagnar

Cyklar ska placeras i cykelställ eller i cykelrum. Barnvagnar får inte placeras i porten eller i trappgångar. Vid varje port finns ett kombinerat barnvagns- och cykelrum.

För långtidsförvaring finn ett cykelrum på gaveln vid 27:an. Cyklar och barnvagnar får inte låsas fast i rör eller ledningar eftersom det försvårar vid städning eller reparationsarbeten.

Cyklar får inte låsas fast vid trappräckena eller blockera rullstolsramperna vid entréerna.

Flyttningsregler

Vid in & utflytt kan taket i stora hissarna vikas ner, men får endast göras av S.T-Eriks Hiss personal. Man bör även vara vaksam på att trösklarna i hissarna inte trycks ner och fastnar. Brott mot ordningsreglerna kommer att debiteras den som bryter mot dem samt en skriftlig varning från styrelsen.

Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett förråd på vinden och/eller i källaren. Du ansvarar själv för det som förvaras där och för att förråden är låsta.

För att undvika att obehöriga ockuperar utrymmena ska tomma förråd vara låsta.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret. Varje bostadsrättsinnehavare bör ha tilläggsförsäkring för bostadsrätt i sin hemförsäkring.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré, tvättstuga, motionsrum, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trapporna eller i gångarna på vinden.

Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. Gemensamma utrymmen skall alltid städas efter användning, detta gäller i synnerhet tvättstugan.

Rök inte i våra gemensamma utrymmen och glöm inte att släcka ljuset när du går.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att allmänna utrymmen städas om det kommit skräp där i samband med reparationer eller av annat skäl.

Gården och andra yttre områden

Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade så att de inte stör eller förorenar i sandlådorna, på gångvägarna och grönområdena. Att ta upp hundbajset är en självklarhet.

Givetvis lämnar vi givetvis inte cigarettfimpar eller annat skräp på gården eller vid entréerna.

Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus.

Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur är välkomna i huset men det är samtidigt viktigt att tänka på att det finns många som är allergiska mot pälsdjur. Djurägare ombeds att visa hänsyn.

Funderar du på att skaffa något ovanligt husdjur är det bäst att först kontakta HSB Stockholm.

Inbrott och grannsamverkan

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Att hålla ögonen öppna kan vara en förebyggande metod. Att hålla koll på varandras lägenheter vid resor och dylikt är enkelt och tryggt.

Dörrar till entréer, källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler ska vara låsta. Titta till vinds- och källarförråd ibland. Lämna aldrig ut portkod till obehöriga.

Om du upptäcker att det varit inbrott på vinden eller källaren, sätt upp information om detta på anslagstavlan så att övriga boende kan kontrollera sina förråd. Ring polisen om du ser något misstänkt.

Det är tillåtet att installera säkerhetsdörr eller gallergrind till bostaden. Utsidan på dörren stämma med övriga dörrar så att det är ett enhetligt utseende på varje våningsplan Tänk på att det vid en nödsituation är svårare för räddningspersonal att ta sig in.

Vid akutsituation - brand, inbrott eller personskada - ring Larmtjänst på tel. 112.

Ohyra

Om din lägenhet drabbas av ohyra, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta Anticimex på telefonnummer 08-517 63 400. Uppge att Brandkontoret är föreningens försäkringsbolag så drabbar inte saneringskostnaden dig.

Sophantering och återvinning

Sopnedkastet på våningsplanen får bara användas för hushållssopor som inte omfattas av källsorteringen i grovsoprummet. För att soporna inte ska lukta illa måste de vara förpackade i hopknuten plastpåse.

Grovsoprummet finns vid 23:ans entré och öppnas med den beröringsfria brickan. För att grovsoprummet ska fungera på ett bra sätt måste alla följa de bestämmelser som gäller för utrymmet. Soporna ska sorteras efter de skyltar som sitter på väggen. Inga sopor får ställas på golvet eftersom det försvårar tömningen.

Flaskor och glasburkar får inte innehålla matrester. Vin- och spritflaskor behöver dock inte sköljas ur. Kom ihåg att avlägsna lock och kapsyler. Glas kan också slängas i "igloon" i korsningen Fyrverkarbacken/Gjörvellsgatan.

Det är inte tillåtet att lämna följande i soprummet:

 • Vitvaror (spisar, tvätt- och diskmaskiner, kyl- och frysskåp)
 • Explosiva, brandfarliga eller miljöfarliga ämnen, t.ex. bilbatterier,      färger och lösningsmedel
 • Byggnadsmaterial
 • Hushållssopor
 • Kylskåp
 • Stora möbler

Kylskåp, möbler och dylikt lämnas på närmaste återvinningscentral. Kontakta HSB Stockholm om du behöver hjälp med att forsla bort ditt skräp.

Returpapper lämnas i behållare nedanför 21:an eller i kärl för tidningar i grovsoprummet. Om behållarna är fulla - behåll tidningsbunten i lägenheten tills tömning skett.

Styrelsen ställer då och då upp en inhyrd container utanför fastigheten som ger de boende möjlighet att slänga grovsopor från källarkontor och vindsförråd.

Störande ljud från grannar

Efter 22.00 och före 07.00 på morgnarna är det inte tillåtet att spela hög musik eller bada. Om vi har fest pratar vi med grannarna innan. För övrigt tillämpar vi sunt bondförnuft, d.v.s. vi tar hänsyn till våra grannar precis som vi förutsätter att de tar hänsyn till oss.

Om grannar upplevs som störande är det i regel obetänksamhet som ligger bakom, som lätt kan åtgärdas med en påringning. Hjälper inte det, bör du meddela HSB Stockholm skriftligt, med tydligt angivande av datum och klockslag varje gång du har blivit störd. Det är en förutsättning för att kunna vidta rättsliga åtgärder.

Om du ska renovera se

http://www.lysbomben.se/?rID=1133&page=rutinbeskrivning-vid-storande-arbete,renovering

Se även: Ombyggnad och renovering, Bo/Ordningsregler.

Tvättstugor

Det är viktigt att alla som använder tvättstugan känner till hur maskinerna fungerar. Risken för skador och irriterande stopp minskar då. Är du osäker på något som rör tvättstugan kan du be ditt portombud hjälpa dig till rätta. Fel anmäls till HSB ServiceCenter.

Ordningsregler och bokningsregler finns anslagna i tvättstugorna. Följ reglerna så blir det trevligare för den som tvättar efter dig.

Tvättstugan bokas via bokningssystemet. Bokad tid som inte utnyttjas förfaller efter en halvtimme.

Torkrum får utnyttjas en halvtimme in på nästa tvättpass.

Städa tvättstuga och torkrum när du är klar. Glöm inte att rensa filtret i torktumlaren och torkskåpet.

 

“Ask not what your bostadsrättsförening can do for you,

ask what you can do for your bostadsrättsförening.”