!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lysbombens A-Ö

Andrahandsuthyrning

Beträffande uthyrning i andra hand av lägenhet följer vi bostadsrättslagen och hyreslagen. Om du behöver hyra ut din bostadsrätt i andra hand ska du skicka in en ansökan om detta till ISS Ekonomiförvaltning (se separat flik ’Förvaltning’ på hemsidan). Styrelsen fattar därefter beslut om och ger tillstånd till uthyrningen såvida inte föreningen har befogad anledning att vägra samtycke. Om du får tillstånd, tänk på att:

 • du är ansvarig för att månadsavgiften betalas
 • du är ansvarig för att din hyresgäst inte stör grannarna
 • du bör upprätta ett skriftligt kontrakt med din hyresgäst
 • du bör avtala bort dennes besittningsskydd.

http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/blanketter-och-mallar

1051 Tillstånd uthyrning av bostadsrättslägenhet Blanketten ska användas när en innehavare av en bostadsrättslägenhet vill ansöka om bostadsrättsföreningens tillstånd att hyra ut sin lägenhet.

1055 Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand Kontraktetsmallen används när en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand. Avtalet avser en uthyrningen till bostadsändamål.

UTHYRNING I ANDRA HAND

detta gäller mellan förening och bostadsrättsägare

http://www.lysbomben.se/showfile/?filID=101

 

 

Anslagstavlorna

I varje port finns elektroniska anslagstavlor. Det som rör föreningen anslås här av styrelsen. Föreningens medlemmar och hyresgäster kan också använda sig av de vanliga anslagstavlorna för meddelanden av olika slag.

Avgifter

Som medlem av föreningen, och därmed indirekt delägare i fastigheten, betalar du en månadsavgift, beräknad så att föreningens kostnader för driften av huset ska täckas. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas via antingen bank- eller postgiro. Blanketter skickas ut av RB Fastighetsägare Ekonomiförvaltning inför varje kvartal. Observera att blanketterna som är märkta 1, 2 och 3 ska användas i den ordningen.

Avlopp/Stammar

För att köksstammarna i huset ska hållas fräscha ska vi undvika att hälla stekflott i slasken eller toaletten. Låt det stelna och släng det istället i hushållssoporna.

Gör en felanmälan till HSB ServiceCenter om du får stopp i avloppet (se separat flik ’Förvaltning’). Rensa golvbrunnen i badrummet några gånger per år så slipper du stopp och dålig lukt.

Underhall av stamledningar är föreningens ansvar, dock inte avloppsrör till stående stam. Vid badrumsrenovering ska golvbrunn och avloppsrör bytas ut till stående stam och bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Se: Renovering

Balkonger och fasad

Har du balkong till din lägenhet är det några saker du måste tänka på. Balkongerna är försedda med vindskivor. Det är förbjudet att ta bort vindskivorna eftersom fasadens harmoni förstörs och helhetsintrycket försämras. Om vindskivor avlägsnas kommer Stadsbyggnadskontoret vitesförelägga föreningen att återställa utseendet.

Du som vill ha markiser eller balkongskydd i form av markisväv, ska välja den godkända marinblå kvaliteten för enhetlighetens skull. Observera att du måste ha styrelsens tillstånd för att få sätta upp en markis. Balkonglådor hängs på insidan så att de inte ramlar ner och skadar någon.

Balkongen får inte användas som grillplats. Brandfaran är stor och röken obehaglig för dina grannar.

Brandsäkerhet

Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte. Brandfarliga ämnen får inte förvaras på vind, källare eller i trapphus. Branddörrar måste hållas stängda för att hindra snabb spridning vid brand.

Alla utrymningsvägar måste hållas fria. Det är därför förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trappor eller i gångar på vinden.

Brandtrappa finns i samtliga portuppgångar och våningsplan (från vinden till husets sjösida) och får ej blockeras.

Undvik hissarna vid brand då strömmen kan brytas plötsligt.

Brandsläckare finns på vinden, i tvättstugorna och i grovsoprummet.

Föreningen monterade år 2002 brandvarnare i samtliga lägenheter. Det är därefter den boendes ansvar att se till att ha fungerande brandvarnare  i lägenheten.

Läs vidare under fliken ’Vid brand’ på hemsidan.

Bredband

I huset är det installerat ett fastighetsnät (Cat5E nät) och i varje lägenhet finns ett nätverksuttag ovanför lägenhetsdörren som är anslutet till fastighetsnätet.

Alla hushåll har "gratis" tillgång till bredbandet via en gruppanslutning till operatören Ownit. Hastigheten är 100Mbit per sekund. Den som vill ha snabbare bredband kan kontakta Ownit för offert. Anslutningen finns ovanför entrédörren till varje lägenhet.

För att få tillgång till IP-telefoni behöver man införskaffa en tjänstefördelare. Då kommer man åt telefonin och betalar bara samtalsavgift. Tjänstefördelaren funkar också som trådlös router till bredbandet. Se www.ownit.se för mer information.

Du kan även använda Telia som operatör, men får då betala månadsavgiften själv. Titta på Telias hemsida på www.telia.se/fiberlan för aktuella erbjudanden.

Cykel- och barnvagnsrum

Vid varje port finns ett cykelrum.

För långtidsförvaring finns det ett cykelrum på gaveln vid 27:an. Den beröringsfria brickan går till cykelrummen vid respektive port samt till långtidsförvaringen.

Cyklar och barnvagnar får inte låsas fast i rör eller ledningar eftersom det försvårar städningen och reparationsarbeten. Cyklar eller barnvagnar får heller inte låsas fast vid trappräckena vid 23:an och 25:an eller blockera rullstolsramperna vid entréerna. 

Elcentraler i trapphus

Om säkringar i elcentralerna i trapphusen går, så kontakta i första hand någon i styrelsen.

Entré, portkod och porttelefon

Den yttre porten är öppen mellan kl 6.00 och 21.00. Alltså är den låst mellan kl 21.00 och 6.00. Då kan den låsas upp antingen med en kod eller med den beröringsfria brickan. Lämna koden som öppnar den yttre porten till besökande som kommer efter kl 21.

Den inre porten är alltid låst. Mellan kl 6.00 och 22.00 kan den öppnas på tre sätt:

 • Med en kod eller
 • med beröringsfri bricka eller
 • med kommando från telefon efter anrop från porttelefonen.

Mellan kl 22.00 och 6.00 kan den inre porten bara öppnas med beröringsfri bricka eller via porttelefonen. Porten öppnas automatiskt när den är upplåst.

Om portkoden behöver bytas ut, delar styrelsen ut skriftlig information med den nya koden direkt i brevinkasten.

När du flyttat in i Lysbomben ska du meddela ditt telefonnummer till HSB Stockholm, som är vår tekniska förvaltare. Den som vill komma och hälsa på dig kan sedan slå ditt telefonnummer eller den kod som står angiven i entrén vid ditt namn. Telefonnumret går att ringa dygnet runt, medan koden bara fungerar mellan kl 07.00 och 22.00. En särskild signal i telefonluren indikerar anrop från porten. Tryck "5" på luren så öppnas innerporten. Vill du inte släppa in besökaren ska du trycka "0".

Fastighetsägareförening

Brf Lysbomben är medlem i Stockholms Fastighetsägareförening.

Fritids- och samlingslokal

I 21:ans källare har föreningen en samlingslokal som kallas Dragspelet. Lokalen lånas ut mot en mindre avgift till medlemmar och andra bostadshyresgäster (dock ej studenter) för olika aktiviteter. Dragspelet utnyttjas också vid föreningens gårdsfest och informationsmöten. Lokalen bokas via Hemsidan eller på de elektroniska anslagstavlorna i entréerna.

Föreningen förfogar även en övernattningslägenhet.

Se även: Motionslokal och övernattningslägenhet

Frågor och synpunkter

Kontakta i första hand förvaltaren om du har frågor om huset eller lägenheten. Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av RB Fastighetsägare Ekonomiförvaltning och dem kan du kontakta för frågor som rör avgifter, hyror, in- och utflyttningar. Den tekniska förvaltningen sköts av HSB Stockholm, som sköter alla tekniska system i huset och skötsel av de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för. Har du frågor om föreningen kan du gå in på föreningens hemsida. Du kan även kontakta ditt portombud eller styrelsen om du har ytterligare frågor.

Om du har förslag eller synpunkter som du vill framföra till styrelsen går det bra att maila till styrelsen@lysbomben.se, eller skriva ett brev till någon av styrelsemedlemmarna.

Se även: Informationsmöten.

Föreningsstämma

Föreningen har ordinarie stämma före maj månads utgång varje år. Styrelsen kan kalla medlemmarna till en extra föreningsstämma när det behövs.

Tid och plats anslås på entréernas anslagstavlor minst två veckor före stämman. Eventuella motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30 april. På årsstämman behandlar vi bland annat årsredovisningen samt väljer styrelse, revisorer, valberedning och portombud.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd, de flesta på vinden, övriga i källaren, samt oftast en matkällare. Du ansvarar själv för det som förvaras i dessa utrymmen samt att de är låsta.

Lås ditt förråd även om det är tomt för att undvika att obehöriga ockuperar ditt förråd.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret.

Som bostadsrättsinnehavare rekommenderar vi att du har en heltäckande hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg.

Förvaltning

För information om hyror, felanmälan och hissproblem, se fliken ”Förvaltning”.

Garage och parkering

Såväl parkeringsplats som garage ägs och sköts av vår grannförening Silvieberg. Är du intresserad av plats på parkeringen eller i garaget, kontakta Silvieberg.

På Fyrverkarbacken gäller boendeparkeringstillstånd för Kungsholmen (Ku). Du kan nästan alltid få plats på gatan. Men se upp för städdagarna och observera stoppförbudet vid 23:an.

Grannsamverkan och inbrott

Inbrott är något vi helst slipper. Att hålla ögonen öppna kan vara en förebyggande metod. Var uppmärksam på uppställda portar och källardörrar. Se till att du alltid lämnar en låst eller åtminstone stängd dörr efter dig. Titta till vinds- och källarförråd ibland. Om du upptäcker att det skett ett inbrott på vinden eller källaren sätt upp information om detta på anslagstavlan så att övriga boende kan kontrollera sina förråd. Ring polisen om du ser något misstänkt.

Håll gärna koll på varandras lägenheter vid resor. Se till att våra ytterdörrar är stängda. För ytterligare information: se www.polisen.se sökord ’Grannsamverkan’.

Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur är välkomna i huset. Många är allergiska mot pälsdjur så djurägare ombeds visa hänsyn vid behov. Avföring från din hund måste du självklart plocka upp. Funderar du på att skaffa något ovanligt husdjur är det bäst att först kontakta vår tekniska förvaltare HSB Stockholm.

Informationsmöten

Styrelsen organiserar vid behov diskussions- och informationsträffar i vår samlingslokal i 21:an. Syftet är att medlemmarna ska få tillfälle att ställa frågor eller ge förslag till styrelsen.  Information brukar även ges i samband med den årliga höstfesten.

Kabel-TV

(Telenor har förvärvat Bredbandsbolaget)

Lysbomben har genom avtal med Telenor tillgång till 16 analoga kanaler som alla kan se utan extra kostnad. Till det kan man utöka utbudet med digitala kanaler som man betalar själv. Hör av dig till Telenor kundtjänst på 020-222 222 vardagar 08.00-22.00. Mailadress: fastighetsagarservice@bredband.se Om din bild är dålig bör du höra efter om grannen har samma problem. Om ni båda har samma fel, anmäl då felet till Bredbandsbolaget.

Kanalplats

Frekvens

Kanal

S08

154,25

Eurosport

E05

175,25

Svt1

E06

182,25

Svt24/Barnkanalen

E07

189,25

Svt2

E08

196,25

Kunskapskanalen

E09

203,25

Tv4

E10

210,25

TV Finland

E11

217,25

Tv6

S11

231,25

Tv8

S12

238,25

Kanal 11

S13

245,25

Sjuan

S14

252,25

TV10

S15

259,25

Kanal 9

S16

266,25

Tv12

S17

273,25

Discovery

S18

280,25

Tv3

S19

287,25

Kanal 5

 

Larm

Vid akutsituation - brand, inbrott, personskada etc. – ring Larmtjänst på telefon 112.

Lekplats

Vid 21:ans gavel finns en fin liten lekplats som gärna ser husets yngre invånare på besök.BRF Lysbomben har en drift och underhållsplan för lekplats, det är HSB Mark som sköter det rutinmässiga underhållet av lekplatsen. Årlig säkerhetsbesiktning utförs en gång per år av certifierad besiktningsman enligt SS-EN 1176-7.6.2c samt att HSB Mark och BRF har marksyn två gånger per år. För mer information se fliken "Tillbud lekplats"

Motionslokal

Motionslokalen totalrenoverades 2014. Den finns i 23:ans källare och är utrustad med motionsredskap. Lokalen behöver inte bokas i förväg och kan användas alla dagar och tider på dygnet. Alla i huset är välkomna att använda lokalen. Din beröringsfria bricka går dit.

Nycklar

Det finns två slags nycklar till fastigheten. Den beröringsfria nyckeln går till entrédörr, tvättstugor, cykelrum, långtidsförvaringen av cyklar och grovsoprummet vid 23:an. Hushållsnyckeln går till vind och källare. Reservnycklar beställs hos HSB Stockholm. 

Se separat flik ’Förvaltning’ på hemsidan eller www.hsb.se/stockholm eller telefon: 010-442 11 00.

Nyinflyttad?

Då ska du till att börja med vara hjärtligt välkommen! Om du inte redan har gjort det så kan du gärna kontakta ditt portombud som kan hjälpa dig med en del praktiska frågor. Vill du ha mer fakta om boendet i Lysbomben kontaktar du i första hand förvaltaren (RB Ekonomiförvaltning eller HSB Stockholm beroende på vilken fråga du har), i andra hand någon i styrelsen. Du kan också söka information på föreningens hemsida.

Ohyra

Om din lägenhet drabbas av ohyra, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta Anticimex på telefonnummer 08-517 63 400 för kostnadsfri utryckning och åtgärd. Uppge att Brandkontoret är föreningens försäkringsbolag så drabbar inte saneringskostnaden dig.

Ombyggnad och renovering

Funderar du på att renovera eller bygga om i din lägenhet? Då är det en hel del att tänka på. Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företa förändring i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

 1. Ingrepp i bärande konstruktion (golv, vägg, tak)
 2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller ventilation.
 3. Ventilationssystemet i lägenheterna inklusive, ventilationsdon, springventiler får inte ändras, blockeras, byggas in eller fyllas med byggrester. Spisfläktar får ej anslutas till lägenhetsventilationen.
 4. Annan väsentlig förändring av lägenheten så som renovering av badrum och kök.

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Vissa förändringar kräver bygglov och många arbeten måste av försäkringsskäl utföras av behörig personal. Slå upp flik 3 Renovering och ombyggnad i egen lägenhet och läs igenom vad som står där.

För ombyggnad av lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. Blankett finns att ladda ner från hemsidan.

Du måste även prata med Paula Thunberg Bertolone i styrelsen på tel. 0702-635522 innan du sätter i gång. Föreningen har köpt en slagborrmaskin som du kan låna om du vill borra i betongen själv.

Om du har planer på att renovera badrummet är det också viktigt att titta på flik 3 och läsa styrelsens policy om ansvarsfördelning mellan medlemmar och föreningen för fukt i badrumsgolv.

När huset byggdes vid 60-talets början var köksfläktar inte en självklarhet. Ventilerna i köken anpassades istället för att klara av matoset. Det innebär att det inte är tillåtet att installera en vanlig köksfläkt eftersom husets ventilationssystem då saboteras. En kolfilterfläkt går däremot bra. För att den ska vara effektiv måste kolfilterpaketet bytas med jämna mellanrum, t.ex. vartannat år.

Vid rörmokeriarbeten som kräver avstängning av vattnet ska övriga boende i god tid meddelas dag och tid. Det är också nödvändigt att i god tid meddela vår tekniska förvaltare HSB Stockholm, eftersom det endast är deras personal som får göra själva avstängningen. Det är absolut förbjudet att hantverkaren eller du själv stänger av vattnet då risken för skador på vattenledningar är stor.

Störande arbeten

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 08.00-16.00. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras.

Se länk rutinbeskrivning

 http://www.lysbomben.se/?rID=1133&page=rutinbeskrivning-vid-storande-arbete,renovering

Bostadsrättshavaren ansvarar för att allmänna utrymmen städas om det kommit skräp där i samband med reparationer i lägenheten eller av annat skäl.

Du kan även kontakta HSB Stockholm om du behöver hjälp med mindre reparationsarbeten i hemmet mot betalning. Kontakta HSB för kostnadsförslag.

Se ävenflik på hemsidan: Renovering och ombyggnad i egen lägenhet.

Parabolantenn

Av estetiska skäl och för säkerhetens skull är det inte tillåtet att montera egna parabolantenner på balkong eller fasad. Husets fasad har renoverats och tilläggsisolerats, och riskerar att skadas om man monterar paraboler på fasaden. Viss möjlighet finns att ha mindre, mobila och icke synliga parabolantenner. Kontrollera med styrelsen för godkännande.

Pingisrum

Pingisrum finns i 25:ans källare.

Piskställning

En piskställning finns utanför 21:an, vid husgaveln mot Riksarkivet. Piska inte mattorna på din balkong utan visa hänsyn till dina grannar.

Portombud

I varje uppgång finns det två portombud som på förslag av valberedningen utses på föreningsstämman bland medlemmar som bott länge i huset. Deras uppdrag är att informera nyinflyttade om hur boendet i huset fungerar och visa till förråd och gemensamma utrymmen.

Portombuden har inga städuppgifter och tar inte emot felanmälan. Fel i gemensamma utrymmen får du själv anmäla till HSB ServiceCenter.

Rutinbeskrivning vid störande arbete,renovering

Störande Arbete

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 08.00-16.00. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras

Renoveringsansökan

Medlem som vill renovera sin bostadsrätt skall först inhämta tillstånd från styrelsen innan arbetet får påbörjas. Blanketten ”Renoveringsansökan” (finns på föreningens hemsida) fylls i, skrivs under och mailas  till renoveringsansvarig handläggare i styrelsen (för närvarande Paula Thunberg Bertolone ). Denne gör så fort som möjligt en bedömning om ansökan kan godkännas i sin nuvarande form eller efter eventuella kompletterande uppgifter.  Beslutet ges i form av returnerad ansökningsblankett enligt överenskommelse med bostadsrättsinnehavaren. Samtliga renoveringsansökningar arkiveras i för därtill avsedd pärm som den  renoveringsansvarige ansvarar för.

Anmälan av störande arbete

Medlem som fått sin renoveringsansökan godkänd  ska därefter fylla i blanketten ”Störande arbeten” (finns på föreningens hemsida) och i samråd med anlitad entreprenör  med tydlig information  om när störande arbete kommer att ske. Blanketten skall vara styrelsens renoveringsansvarige tillhanda senast tio(10) dagar innan störande arbete är tänkt att starta. Efter kontroll av att blanketten är korrekt ifylld skickas denna vidare till den som är ansvarig för de elektroniska informationstavlorna i portarna (för närvarande Paula Thunberg Bertolone ). Denne ser till att informationen om störande arbeten finns anslagen på alla fyra infotavlor så fort som möjligt och senast fem (5) dagar innan renoveringen påbörjas samt att den också är tydlig och läsbar. Den infoansvarige ansvarar också för att informationen tas bort när renoveringen är slutförd. Störande arbete får inte påbörjas innan arbetet är aviserat  på de elektroniska anslagstavlorna. Blanketten för störande arbeten arkiveras sedan tillsammans med renoveringsansökan enligt ovan.

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvarar för att utse renoveringsansvarig samt ansvarig för infotavlorna (vid   konstituerande möte eller annan tidpunkt). Styrelsen ansvarar också för att rutiner och ansvarsfördelning  införs i föreningens ordningsregler och anslås på hemsidan  samt delges nyutsedda funktionärer enligt ovan.

Revisorer

En bostadsrättsförening måste ha revisorer för granskning av bokslut och resultatdisposition (en extern revisor och en eller flera interna).  Se under fliken ’Styrelsen’ på hemsidan där det finns kontaktuppgifter till föreningens revisorer.

Rot-avdrag

För att kunna utnyttja ROT hos HSB behöver medlemmen uppge detta vid anmälningstillfället.HSB kan tillhandahålla ROT avdrag vid jobb där HSB byter ut någonting, inte där dom lagar.

Byte av blandare Ja

Ompackning Nej

Ni kan länka till HSBs felanmälan där fråga om ROT finns med :

http://www.hsb.se/stockholm/tjanster/privatperson/hantverkstjanster/offert-rot/

Rökning

För allas trivsel håller vi hissar, trapphus och andra gemensamma utrymmen rökfria. Släng inte fimpar i entrén eller på tomten. Fimpar får heller inte kastas från fönster eller balkonger.

Sopnedkast och grovsoprum

På varje våningsplan finns sopnedkast. För att det ska fungera och inte lukta illa måste soporna vara ordentligt förpackade i plastpåse. Lösa papper, tomma plastpåsar och dylikt kan täppa till sopnedkastets fläkt och hindra ventilationen. Släng inte glas i hushållssoporna; sophämtarna kan skada sig.

Vid 23:ans entré finns ett grovsoprum för källsortering av tidningar, wellpapp/kartonger, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat och ofärgat glas, elektronik, batterier, lampor samt grovsopor. Beröringsfria brickan går dit. År 2013 renoverades grovsoprummet. För att få det att fungera på ett bra sätt måste vi alla följa de bestämmelser som gäller för utrymmet.

Soporna ska sorteras efter de skyltar som sitter på väggen och läggas i rätt behållare. Ställ inga sopor på golvet – det försvårar sophämtningen. Var särskilt noga med att vika ihop och platta till alla kartonger. Två bokhyllor finns där du kan ställa böcker.

Om behållarna för returpapper är fulla finns det kärl för tidningar utanför 21:an (bredvid Riksarkivet).

Det finns även glasbehållare i korsningen Fyrverkarbacken/Gjörvellsgatan.

Det är förbjudet att lämna:

 • Vitvaror såsom spisar, tvätt- och diskmaskiner, kyl- och frysskåp
 • Explosiva, brandfarliga eller miljöfarliga ämnen, t ex batterier, färger och lösningsmedel
 • Byggnadsmaterial
 • Hushållssopor (matavfall)
 • Möbler

Stadgar

Föreningens stadgar följer i stort Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisations standardstadgar.

Se även: Föreningens stadgar.

Styrelse

Brf Lysbombens styrelse väljs av medlemmarna vid årsmötet i maj månad varje år. Se under fliken ’Styrelsen’ på hemsidan där det finns information om vilka som är med i styrelsen.

Städning

Lars Millberg har hand om städningen i huset. För att underlätta städningen är det inte tillåtet att ha dörrmattor utanför lägenhetsdörren eller ställa andra saker på de gemensamma utrymmena.  När du har tvättat måste du själv städa efter dig i tvättstugan: torka av maskiner, sopa golvet samt ta bort ev. ludd från torktumlare och torkskåp. Om vi hjälps åt blir det trevligare för alla.

Se även: Brandsäkerhet.

Störande grannar

Efter 22.00 och före 07.00 på morgnarna spelar vi inte hög musik, badar eller borrar och spikar i väggarna. Om vi har fest pratar vi med grannarna innan eller informerar på annat sätt, t.ex. med en lapp i trappuppgången. För övrigt tillämpar vi sunt bondförnuft och tar hänsyn till våra grannar precis som vi förutsätter att de tar hänsyn till oss.

Som regel är det obetänksamhet som ligger bakom när grannen lever om. Om grannen stör dig, försök i första hand att ta kontakt med grannen och berätta om du har blivit störd. Hjälper inte det, bör du meddela HSB Stockholmskriftligt, med tydligt angivande av datum och klockslag varje gång du har blivit störd. Det är en förutsättning för att kunna vidta rättsliga åtgärder mot störande grannar.

Om du ska renovera se http://www.lysbomben.se/?rID=1133&page=rutinbeskrivning-vid-storande-arbete,renovering

Se även: Ombyggnad och renovering, Bo/Ordningsregler.

Säkerhetsdörr

Det kan kännas tryggt att ha en rejäl säkerhetsdörr eller gallergrind till bostaden. Tänk dock på att det vid en nödsituation är svårare att ta sig ut och räddningspersonal att ta sig in. Men om du ändå vill ha en, måste du tänka på att utsidan på dörren stämmer med de för övriga dörrar så att det är ett enhetligt utseende på varje våningsplan.

Tillträde till lägenheten för tillsyn eller arbete

Bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller utföra arbete. Om bostadsrättshavaren underlåter att bereda föreningen tillträde till lägenheten när det behövs kan förordnas om handräckning. Detta framgår av 16 § föreningens stadgar. I 21 § stadgarna står det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa giltig ursäkt. Detta gäller även hyresgäster.

Se även: Föreningens stadgar.

Tvättstugor

Det är viktigt att alla som använder tvättstugan känner till hur maskinerna fungerar eftersom risken för skador och stopp då minskar. Är du osäker på något som rör tvättstugan kan du be ditt portombud hjälpa dig till rätta. Instruktioner finns uppsatta på väggen i varje tvättstuga. Fel anmäls till HSB ServiceCenter.

Ordningsregler finns anslagna utanför tvättstugorna. Följ de reglerna så ökar förutsättningarna väsentligt för en gemensam trevnad i huset.

Tvättstugan bokas via bokningssystemet på de elektroniska anslagstavlorna i entréerna. Bokad tid som inte utnyttjas förfaller efter en halvtimme.

Torkrum får utnyttjas en halvtimme in på nästa tvättpass.

Städa tvättstuga och torkrum när du är klar. Glöm inte göra rent filtret i torktumlaren. Kontrollera gärna en extra gång att maskiner, torkrum och mangelrum är tömda.

OBS! Du behöver inte ta med eget tvättmedel. Maskinerna självdoserar tvättmedel efter tvättens vikt. Tvättmedlet är miljömärkt och rekommenderas av Astma & allergiförbundet.

Valberedning

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen, portombud och revisorer som nästa årsstämma ska välja. Är du intresserad av att arbeta för föreningen så ta kontakt med dem.  Under fliken ’Styrelsen’ på hemsidan hittar du kontaktuppgifter till valberedningen.

Vid in & utflyttning

Efter vår renovering av hissarna så sänktes taket med ca 10 cm.
Har man möbler som inte klarar den minskade höjden kontaktar man   ST : Erikshiss.
Beställer där vilken tid ni vill använda hissen för flytt.
(Mot en liten ersättning)
Så kan dom montera ner taket under er flytt.

Men hör av er i god tid. Tel. 08-19 42 00.

Värme och vatten

Energiförbrukningen är möjlig att påverka så att kostnaderna för föreningen minskar. Till exempel kan vi se till att inte ha för höga temperaturer i lägenheterna, att undvika att diska under rinnande vatten och att duscha istället för att bada. Felanmäl droppande kranar så fort som möjligt. Föreningen bär kostnaden för att byta packningen - att låta kranen droppa är dyrare!

Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång varje år. Tid och plats anslås på entréernas anslagstavlor minst två veckor före stämman. Eventuella motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30 april. På årsstämman behandlar vi bland annat årsredovisningen samt väljer styrelse, revisorer, valberedning och portombud.

Överlåtelse av bostadsrätt

När du säljer din bostadsrätt ska ett exemplar av fångeshandlingen (överlåtelseavtal, gåvobrev, bouppteckning) skickas till förvaltaren. Styrelsen ska godkänna in- och utträdesansökan. Om bostadsrätten är pantförskriven måste denna först avnoteras. Om köparen ska överta lånet måste långivaren skriftligen godkänna detta.

Övernattningslägenhet

I föreningen finns en övernattningslokal som bostadsrättsinnehavare får boka till en kostnad av 400 kronor per natt. Lakan och handdukar får man ta med sig själv. När man har hyrt lägenheten städar man den ordentligt. Lägenheten ska vara pälsdjurs- och rökfri.

Bokningen av lägenheten görs via samma system som bokningen av tvättstugor. Man använder också sin vanliga röda bricka för att komma in i lägenheten när man bokat den.För bokningsfrågor kontakta Marie Tilert på telefon: 070-306 30 27, eller e-post: marie.tilert@outlook.com  

Se även separat flik ’Övernattningslägenhet/lokal’ på hemsidan.