!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Ordinarie ledamöter


Brf Lysbombens styrelse väljs av medlemmarna vid årsmötet i maj månad varje år. Detta är styrelsen från 22 maj 2017:

Ordförande

Paula Thunberg Bertolone

paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Fyrverkarbacken 27, 4 tr

070-263 55 22

Paula Thunberg Bertolone
Vice ordf.

Roger Thunqvist

roger.thunqvist@byggnads.se

Fyrverkarbacken 25, 6 tr

070-306 66 33

Roger Thunqvist
Ekonomi

Ulf Hallius

ulf.hallius@telia.com

Fyrverkarbacken 27, 5 tr

 0708-89 87 02

Ulf Hallius

Sekreterare 

Sverker Högberg

sverker.hogberg@gmail.com

Fyrverkarbacken 23, 9 tr

076-289 44 37

Sverker Högberg
Ledamot

Tiana Kusturic

tijana.k@live.se

Fyrverkarbacken 25, 2 tr

073-959 27 42

Tijana Kusturic
Ledamot

Johan Olsson

johan.ols56@yahoo.com

Fyrverkarbacken 21, 11 tr

08-753 37 76

Johan Olsson

Suppleanter

 

Tomas Harila Carlgren

harilacarlgren@yahoo.co.uk

Fyrverkarbacken 21, 5 tr

070-035 65 27

Tomas Harila Carlgren
 

Milo Lavén

milolaven@gmail.com

Fyrverkarbacken 21, 4 tr

076-8384441

Milo Lavén

Arbetsgrupper i styrelsen

S.K = Sammankallande

1.  Drift & underhåll: Roger (S.K), (avtal med HSB)

2.  Trädgårdsgruppen: Paula (S.K), Kerstin Ellenfors, Monica

     Schmidtz, Tomas Harila Carlgren, (avtal med HSB mark)

3.  Lokaler & lokalhyror: Roger (S.K),Paula

4.  Underhållsplan & dess implementering: 

     Roger (S.K),  (avtal med HSB & ISS) 

 

 

   Områdesansvariga.

   

1. Renoveringar, försäkringsfall, studentlägenheterna.  

    hissar inkl, fyrverkarhissen, motionslokalen: Roger

2. Nyhetsbladet: 

3. TV & IT, avtalsöversikt, hemsida (ändringar), Åke 

    anslagstavlor, passersystem, nycklar & brickor. 

4. Portombuden, Studentkontakter, Trivselaktiviteter Paula 

 

Övriga funktionärer: 

1. Samlingslokal och övernattningslägenhet Marie Tilert

 

 

Valberedningen

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen och revisorer som nästa årsstämma ska välja.

Sammankallande

Carina Gunnarson

carinagun@hotmail.com

Fyrverkarbacken 27, 2 tr

070-934 38 83

Carina Gunnarson
 

Barbro Lindgren

b.li@spray.se

Fyrverkarbacken 23 , 11 tr

070-847 66 11

Barbro Lindgren
 

Britta Ringnér Hedberg

brirh@hotmail.com

Fyrverkarbacken 21, 9 tr

073-092 20 04 

Britta Ringnér Hedberg

Revisorerna

En bostadsrättsförening måste ha revisorer för granskning av bokslut och resultatdisposition. En extern revisor och en eller flera interna. Brf Lysbombens externa revisor heter Joakim Mattsson och arbetar på BoRevision.

Externrevisor

Joakim Mattsson

joakim.mattsson@borevision.se

08-737 90 30

Revisorsuppleant

Jörgen Götehed

jorgen.gotehed@borevision.se

08-737 90 39

Boenderevisor

Johan Svanberg

jsg4710@gmail.com

070-995 63 88

Johan Svanberg
Boenderevisor-
suppleant

Christer Solstrand

christer.solstrand@telia.com

072-5659079

Christer Sohlstrand
     

Portombud

I varje uppgång finns det två portombud som utses på föreningsstämman bland medlemmar som bott länge i huset. Deras uppdrag är att informera nyinflyttade om hur boendet i huset fungerar och visa till förråd och gemensamma utrymmen.

Portombuden har inga städuppgifter och tar inte emot felanmälan. Fel i gemensamma utrymmen får du själv anmäla till förvaltaren.

21:an

Tomas Harila Carlgren

harilacarlgren@yahoo.co.uk

Fyrverkarbacken 21

070-035 65 27

Tomas Harila Carlgren

Christina Printz

christina.printz@gmail.com

Fyrverkarbacken 21, 2 tr

073-4346884

Christina Printz
 
23:an

Monica Schmidtz Lundberg

schmidtz.monica@gmail.com

Fyrverkarbacken 23

073-664 10 39

Monica Schmidtz Lundberg

Per Vedin

pervedin@yahoo.com

Fyrverkarbacken 23, 3 tr

08-654 51 50

Per Vedin
 
25:an

Michelle Benyamine

michelle.benyamine@trafikverket.se

Fyrverkarbacken 25

070-287 46 30

Michelle Benyamine

Tommy Thunberg Bertolone

tommy.thunberg.bertolone@ifmetal.se

Fyrverkarbacken 27, 4 tr

070-20899685

Tommy Thunberg Bertolone
 
27:an

Mona Westerlund

mowe1@live.se

Fyrverkarbacken 27, 3tr

070-370 39 58

Mona Westerlund

Kersti Mattsson

kersti_mattsson@hotmail.com

Fyrverkarbacken 27

070 757 61 59

Kersti Mattsson

Lokalansvarig

Föreningen har en samlingslokal som rymmer 100 personer och en övernattningslägenhet för fyra. Båda ansvarar Marie och Mia för.

Ordinarie

Marie Tilert

marie.tilert@outlook.com

Fyrverkarbacken 25, 6 tr

070-306 30 27

Marie Tilert
Ställföreträdande

Mia Rybank

maggiebergman@live.se

Fyrverkarbacken 23, 2 tr

070-433 39 97

Mia Ryback

 

Foton: De flesta av Anders Callertun.