!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vid brand

 

Storstockholms brandförsvar har den 25 augusti 2009 startat en kampanj för att informera om hur man ska agera i händelse av en brand i bostaden. De har valt att kalla kampanjen "Stäng dörren - röken dödar". Hos Storstockholms Brandförsvar kan du läsa materialet som ingår i kampanjen.

Läs även gärna informationsbladen nedan:

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är viktigt, speciellt i en så stor fastighet som Lysbomben. Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte. Inga brandfarliga ämnen får förvaras på vind eller i källare. I dessa och i andra utrymmen måste branddörrarna hållas stängda för att hindra snabb spridning vid brand.

Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trapporna eller i gångarna på vinden. Utrymningsvägarna är markerade med självlysande skyltar. Om det skulle börja brinna: Undvik hissarna, strömmen kan brytas plötsligt! Brandsläckare finns på vinden.

Att tänka på: Gå aldrig hemifrån utan att kontrollera att inget levande ljus är tänt och att spis/elapparater inte är påslagna! Föreningen monterade år 2002 brandvarnare i samtliga lägenheter. Batterierna ska räcker i 10 år, men när de tar slut är det ditt ansvar att byta brandvarnaren. Batterierna är fast monterade i varnaren, så hela varnaren måste bytas ut. Ta bort batterierna med en tång och lägg dem i batteriåtervinningen i källsorteringsrummet. Resten av varnaren kan slängas bland hushållssoporna.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar är markerade med självlysande skyltar i hela fastigheten.

Brandtrappa

Brandtrappa från husets sjösida till vind finns i varje trappuppgång och får ej blockeras. Dörren till brandtrappan på varje våningsplan är försedd med självlysande skyltar.

Dokument

Storstockholms_brandforsvar_Om.pdf 2012-05-21
Storstockholms_brandforsvar_stang_dorren.pdf 2012-05-21