!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historia

Byggnaden, ritad av arkitekt Henning Orlando, uppfördes 1961-62, ett 16-våningars hus med 210 lägenheter och ca 1200 m2 kontorslokaler. Marken är historisk; här låg 1758-88 Mariebergs "Porcellaine Fabrique" och här etablerades 1818 Sveriges första militärhögskola, Kongl. Högre Artilleriläroverket. Ända fram till år 1942 bedrevs diverse militära aktiviteter på Marieberg. Under åren 1832-76 höll Fyrverkarkåren till här och lever kvar i såväl gatuadressen som kvartersnamnet.

Sommaren 1962 stod fastigheten, då ägd av Riksbyggen, färdig för inflyttning. Bland de inflyttande fanns Sveriges dåvarande statsminister Tage Erlander med familj. Brf Lysbomben bildades 1990 och lyckades, efter en del om och men, förvärva fastigheten 1995.

Idag ägs huset genom föreningen av oss medlemmar. De flesta av oss ser det som ett privilegium att få bo så vackert som vi gör, mitt i staden och ändå omgivna av vatten och grönska.

Läs mer om ErlanderhusetMarieberg och Smedsudden på Wikipedia.