!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Studenthusboken

Anslagstavlorna i portarna

I varje port finns elektroniska anslagstavlor. Det som rör föreningen anslås här av styrelsen. Föreningens medlemmar och hyresgäster kan också använda sig av de vanliga anslagstavlorna för meddelanden av olika slag.

Avlopp och stammar

För att köksstammarna i huset ska hållas fräscha ska vi undvika att hälla stekflott i slasken eller toaletten. Låt det stelna och släng det istället i hushållssoporna.

Anmäl till HSB ServiceCenter om du får stopp i avloppet (för kontaktuppgifter, se separat flik ’Förvaltning’). Rensa golvbrunnen i badrummet några gånger per år så slipper du stopp och dålig lukt.

Tandtråd, tamponger, bomull och liknande ska läggas i soporna och får inte kastas i toaletten.

Brandsäkerhet

Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte. Branddörrar måste hållas stängda för att hindra snabb spridning vid brand.

Alla utrymningsvägar måste hållas fria. Det är därför förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trappor eller i gångar på vinden.  Brandtrappa finns i samtliga portuppgångar och våningsplan (från vinden till husets sjösida) och får inte blockeras. Dörren till brandtrappan på varje våningsplan är försedd med självlysande skyltar.

Undvik hissarna vid brand då strömmen kan brytas plötsligt.

Brandsläckare finns på vinden, i tvättstugorna och i grovsoprummet.

Föreningen monterade år 2002 brandvarnare i samtliga lägenheter. Det är därefter den boendes ansvar att se till att ha fungerande brandvarnare i lägenheten.

Utrymningsvägar är markerade med självlysande skyltar i hela fastigheten.

Läs vidare under fliken ’Vid brand’ på hemsidan.

Bredband

I huset är det installerat ett fastighetsnät (Cat5E nät) och i varje lägenhet finns ett nätverksuttag ovanför lägenhetsdörren som är anslutet till fastighetsnätet.

Alla hushåll har "gratis" tillgång till bredbandet via en gruppanslutning till operatören Ownit. Hastigheten är 100Mbit per sekund. Den som vill ha snabbare bredband kan kontakta Ownit för offert. Anslutningen finns ovanför entrédörren till varje lägenhet.

För att få tillgång till IP-telefoni behöver man införskaffa en tjänstefördelare. Då kommer man åt telefonin och betalar bara samtalsavgift. Tjänstefördelaren funkar också som trådlös router till bredbandet. Se www.ownit.se för mer information.

Du kan även använda Telia som operatör, men får då betala månadsavgiften själv. Titta på Telias hemsida på www.telia.se/fiberlan för aktuella erbjudanden.

Cykel- och barnvagsrum

Vid varje port finns ett kombinerat barnvagns- och cykelrum.

För långtidsförvaring finns det ett cykelrum på gaveln vid 27:an. Den beröringsfria brickan går till cykelrummen vid respektive port samt till långtidsförvaringen.

Cyklar och barnvagnar får inte låsas fast i rör eller ledningar eftersom det försvårar städningen och reparationsarbeten. Cyklar eller barnvagnar får heller inte låsas fast vid trappräckena vid 23:an och 25:an eller blockera rullstolsramperna vid entréerna. 

Entré, portkod och porttelefon

Den yttre porten är öppen mellan kl 6.00 och 21.00. Alltså är den låst mellan kl 21.00 och 6.00. Då kan den låsas upp antingen med en kod eller med den beröringsfria brickan. Lämna koden som öppnar den yttre porten till besökande som kommer efter kl 21.

Den inre porten är alltid låst. Mellan kl 6.00 och 22.00 kan den öppnas på tre sätt:

  • Med en kod eller
  • med beröringsfri bricka eller
  • med kommando från telefon efter anrop från porttelefonen.

Mellan kl 22.00 och 6.00 kan den inre porten bara öppnas med beröringsfri bricka eller via porttelefonen. Porten öppnas automatiskt när den är upplåst.

Om portkoden behöver bytas ut, delar styrelsen ut skriftlig information med den nya koden direkt i brevinkasten.

När du flyttat in i Lysbomben ska du meddela ditt telefonnummer till HSB Stockholm, som är vår tekniska förvaltare. Den som vill komma och hälsa på dig kan sedan slå ditt telefonnummer eller den kod som står angiven i entrén vid ditt namn. Telefonnumret går att ringa dygnet runt, medan koden bara fungerar mellan kl 07.00 och 22.00. En särskild signal i telefonluren indikerar anrop från porten. Tryck "5" på luren så öppnas innerporten. Vill du inte släppa in besökaren ska du trycka "0".

Fastighetsägareförening

Brf Lysbomben är medlem i Stockholms Fastighetsägareförening.

Felanmälan

När det gäller åtgärder som föreningen ansvarar för görs felanmälan till HSBs ServiceCenter.

Fritidslokal

I 21:ans källare har föreningen en samlingslokal som kallas Dragspelet. Den som bor i studentlägenhet har tyvärr inte rätt att disponera lokalen.

Frågor

Är det något beträffande huset/föreningen/lägenheten som du undrar över, ska du som är student i första hand kontakta SSSB, som hyr studentlägenheterna av brf Lysbomben. Husets tekniska förvaltning sköts av HSB Stockholm, som sköter alla tekniska system i huset och skötsel av de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för. Om du har några tekniska problem är det HSB Stockholm som du ska kontakta. Har du frågor om föreningen kan du gå in på föreningens hemsida och söka information där. Du kan även kontakta ditt portombud eller styrelsen om du har ytterligare frågor.

Förrådsutrymmen

Studentlägenheterna har inga källarförråd eller vindskontor.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret.

Förvaltning

Du som är student hyr lägenhet genom SSSB, som hyr studentlägenheterna av bostadsrättsföreningen Lysbomben. Bostadsrättsföreningens tekniska förvaltare heter HSB Stockholm och ekonomiska heter ISS Ekonomiförvaltning. Det är alltid SSSB som du ska kontakta i första hand för frågor som rör din lägenhet.

Garage och parkering

Såväl parkeringsplats som garage ägs och sköts av vår grannförening Silvieberg. Är du intresserad av plats på parkeringen eller i garaget, kontakta Silvieberg.

På Fyrverkarbacken gäller boendeparkeringstillstånd för Kungsholmen (Ku). Du kan nästan alltid få plats på gatan. Men se upp för städdagarna och observera stoppförbudet vid 23:an.

Grannsamverkan och inbrott

Inbrott är något vi helst slipper. Att hålla ögonen öppna kan vara en förebyggande metod. Var uppmärksam på uppställda portar och källardörrar. Se till att du alltid lämnar en låst eller åtminstone stängd dörr efter dig. Ring polisen eller förvaltaren om du ser något misstänkt.

Håll gärna koll på varandras lägenheter vid resor. Se till att våra ytterdörrar är stängda. För ytterligare information, se www.polisen.se, sökord ’Grannsamverkan’.

Hissar

Om hissarna trasslar anmäler du det till hissjouren. Telefonnummer finns anslaget på hissarna. Se även fliken ’Förvaltning’ på hemsidan för kontaktuppgifter.

Motionsrum

Motionslokalen totalrenoverades 2014. Den finns i 23:ans källare och är utrustad med motionsredskap. Lokalen behöver inte bokas i förväg och kan användas alla dagar och tider på dygnet. Alla i huset är välkomna att använda lokalen. Din beröringsfria bricka går dit.

Husdjur

De flesta tycker det är trevligt med hundar, katter och andra husdjur. Men det är viktigt att också tänka på att det finns många som är allergiska mot pälsdjur. Funderar du på att skaffa något ovanligt husdjur är det bäst att först kontakta HSB Stockholm.

Kabel-TV

Lysbomben har genom avtal med Canal Digital tillgång till 16 analoga kanaler som alla kan se utan extra kostnad. Till det kan man utöka utbudet med digitala kanaler som man betalar själv. Hör av dig till Canal Digitals kundtjänst på 08-525 073 00 vardagar 08.00-21.00 helgdagar 09.00-18.00 eller autosvar 020-27 00 27 för information. Mailadress: fastighet@canaldigital.se Om din bild är dålig bör du höra efter om grannen har samma problem. Om ni båda har samma fel, anmäl då felet till Canal Digital.

Köksfläkt

När huset byggdes vid 60-talets början var köksfläktar inte en självklarhet. Ventilerna i köken anpassades istället för att klara av matoset. Det innebär att det inte är tillåtet att installera en vanlig köksfläkt eftersom husets ventilationssystem då saboteras. En kolfilterfläkt går däremot bra. För att den ska vara effektiv måste kolfilterpaketet bytas med jämna mellanrum, t.ex. vartannat år.

Larm

Vid akutsituation – brand, inbrott, personskada etc. — ring Larmtjänst på telefonnummer 112.

Nyinflyttad?

Då ska du till att börja med vara hjärtligt välkommen! Om du inte redan har gjort det så kan du gärna kontakta ditt portombud som kan hjälpa dig med en del praktiska frågor. Vill du ha mer fakta om boendet i Lysbomben kontaktar du i första hand SSSB, i andra hand någon i styrelsen. Du kan också besöka föreningens hemsida för mer information.

Ohyra

Skulle din lägenhet drabbas, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta HSB Stockholm. Föreningens försäkring täcker saneringskostnaden.

Parabolantenn

Av säkerhetsskäl, men också av estetiska skäl är det förbjudet att ha egna parabolantenner på fasad eller fönsterbleck. Husets fasad har renoverats och tilläggsisolerats, och riskerar att skadas om man monterar paraboler på fasaden.

Pingisrum

Pingisrum finns i 25:ans källare.

Piskställning

En piskställning finns utanför 21:an, vid husgaveln mot Riksarkivet. Skaka inte mattorna genom fönstret utan visa hänsyn till dina grannar.

Portombud

I varje uppgång finns det portombud. Portombudens uppgift är att informera nyinflyttade om husets gemensamma utrymmen. De besvarar enklare frågor och förmedlar svårare spörsmål till förvaltare/styrelse. Deras uppdrag är att informera nyinflyttade om hur boendet i huset fungerar och visa till förråd och gemensamma utrymmen.

Portombuden har inga städuppgifter och tar inte emot felanmälan. Fel i gemensamma utrymmen får du själv anmäla till förvaltaren.

Se fliken ’Styrelsen’ på hemsidan för information om hur du kontaktar ditt portombud.

Rökning

För allas trivsel håller vi hissar, trapphus och andra gemensamma utrymmen rökfria. Släng inte fimpar i entrén eller på tomten. Fimpar får heller inte kastas från fönster eller balkonger.

Sopnedkast och grovsoprum

På varje våningsplan finns sopnedkast. För att det ska fungera och inte lukta illa måste soporna vara ordentligt förpackade i plastpåse. Lösa papper, tomma plastpåsar och dylikt kan täppa till sopnedkastets fläkt och hindra ventilationen. Släng inte glas i hushållssoporna; sophämtarna kan skada sig.

Vid 23:ans entré finns ett grovsoprum för källsortering av tidningar, wellpapp/kartonger, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat och ofärgat glas, elektronik, batterier, lampor samt grovsopor. Beröringsfria brickan går dit. År 2013 renoverades grovsoprummet. För att få det att fungera på ett bra sätt måste vi alla följa de bestämmelser som gäller för utrymmet.

Soporna ska sorteras efter de skyltar som sitter på väggen och läggas i rätt behållare. Ställ inga sopor på golvet – det försvårar sophämtningen. Var särskilt noga med att vika ihop och platta till alla kartonger. Två bokhyllor finns där du kan ställa böcker.

Om behållarna för returpapper är fulla finns det kärl för tidningar utanför 21:an (bredvid Riksarkivet).

Det finns även glasbehållare i korsningen Fyrverkarbacken/Gjörvellsgatan.

Det är förbjudet att lämna:

  • Vitvaror såsom spisar, tvätt- och diskmaskiner, kyl- och frysskåp
  • Explosiva, brandfarliga eller miljöfarliga ämnen, t ex batterier, färger och lösningsmedel
  • Byggnadsmaterial
  • Hushållssopor (matavfall)
  • Möbler

Studentkontaktperson

I BRF Lysbomben/Styrelsen :

Paula Thunberg Bertolone

paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Städning

Lars Millberg har hand om städningen i huset. För att underlätta städningen är det inte tillåtet att ha dörrmattor utanför lägenhetsdörren eller ställa andra saker på de gemensamma utrymmena.

När du har tvättat måste du själv städa efter dig i tvättstugan: torka av maskiner, sopa golvet samt ta bort ev. ludd från torktumlare och torkskåp. Om vi hjälps åt blir det trevligare för alla.

Störande grannar

Efter 22.00 och före 07.00 på morgnarna spelar vi inte hög musik, badar eller borrar och spikar i väggarna. Om vi har fest pratar vi med grannarna innan eller informerar på annat sätt, t.ex. med en lapp i trappuppgången. För övrigt tillämpar vi sunt bondförnuft och tar hänsyn till våra grannar precis som vi förutsätter att de tar hänsyn till oss. Som student behöver du tystnad och lugn för ditt studiearbete. Din granne som kanske börjar sitt arbete tidigt på morgonen eller har jourtjänstgöring behöver också ro. Båda parter har rätt till hänsyn.

Som regel är det obetänksamhet som ligger bakom när grannen lever om. Om grannen stör dig, försök i första hand att ta kontakt med grannen och berätta om du har blivit störd. Hjälper inte det, bör du meddela förvaltaren skriftligt, med tydligt angivande av datum och klockslag varje gång du har blivit störd. Det är en förutsättning för att kunna vidta rättsliga åtgärder mot störande grannar.

Se även: Ordningsregler.

Synpunkter

Du är välkommen med synpunkter på boendet i fastigheten. Du kan vända dig till bostadsrättsföreningens styrelse. En del frågor kan säkert lösas enkelt och direkt. Om inte, får du gå vidare till SSSB, som i sin tur förhandlar med bostadsrättsföreningen/förvaltaren.

Telefonlista

I portarna finns en telefonlista för boende i Lysbomben. Där finns info om styrelse, portombud och förvaltare. Du hittar även kontaktuppgifter på föreningens hemsida under fliken ’Styrelsen’ eller ’Förvaltning’.

Tillträde till lägenheten för tillsyn eller arbete

Bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva tillsyn eller utföra arbete. Om den boende underlåter att bereda föreningen tillträde till lägenheten när det behövs kan förordnas om handräckning. Om tillträde till lägenheten vägras och den boende inte kan visa giltig ursäkt kan rätten att bo kvar vara i fara.

Tvättstugor

Det är viktigt att alla som använder tvättstugan känner till hur maskinerna fungerar eftersom risken för skador och stopp då minskar. Är du osäker på något som rör tvättstugan kan du be ditt portombud hjälpa dig till rätta. Instruktioner finns uppsatta på väggen i varje tvättstuga. Fel anmäls till förvaltaren.

Ordningsregler finns anslagna utanför tvättstugorna. Följ de reglerna så ökar förutsättningarna väsentligt för en gemensam trevnad i huset.

Tvättstugan bokas via bokningssystemet på de elektroniska anslagstavlorna i entréerna. Bokad tid som inte utnyttjas förfaller efter en halvtimme.

Torkrum får utnyttjas en halvtimme in på nästa tvättpass.

Städa tvättstuga och torkrum när du är klar. Glöm inte göra rent filtret i torktumlaren. Kontrollera gärna en extra gång att maskiner, torkrum och mangelrum är tömda.

OBS! Du behöver inte ta med eget tvättmedel. Maskinerna självdoserar tvättmedel efter tvättens vikt. Tvättmedlet är miljömärkt och rekommenderas av Astma & allergiförbundet.