!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Odlingslådor

 

Lysbomben ger medlemmar möjlighet att odla grönsaker och blommor för privat bruk. Odlingen sker i odlingslådor och ska skötas enligt speciellt avtal och i samråd med markansvarig/trädgårdsgruppen i Lysbomben.

 

Tio stycken odlingslådor färdigställs på Orlandoområdet. När avtal är tecknat kan odling ske enligt denna överenskommelse.
(Se frågor & svar) Odlingen får inte påbörjas innan godkännande från markansvarig i Lysbomben.
Marken intill odlingslådorna är en allmän plats, dit alla har tillträde.

 

Lysbomben står för odlingslådor och jord vid odlingsstarten, därefter står odlaren för gödsel och extra jord. Odlaren står för frön, plantor, gödning, redskap m.m. till sin egen odling.

 

Odlaren står för frön, plantor, gödning, redskap m.m. till sin egen odling. Eventuell skörd tillhör odlaren. Odlaren bör dock vara medveten om att vandalisering av odlingen kan ske. Vid vandalisering av odling eller annan skada som kan inträffa betalas ingen ersättning till odlaren av Lysbomben.

 

Odlaren ska följa de regler som Lysbomben beslutar om och ska meddela markansvarig om det sker något oväntat.

 

Odlaren erbjuds att delta på minst en arrangerad odlingsträff under säsongen.