!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tillbud lekplats

Rutin och ansvariga för hantering av olyckor och brister på lekplatsen


Blanketten ”Dokumentation från olycka på lekplats” skickas omgående till ansvarig i Lysbombens styrelse. Efter registrering vidarebefordrar denne anmälan till ansvarig på HSB Mark och Trädgård. HSB registrerar i sin tur anmälan, fastställer den troliga orsaken och utarbetar konkreta förslag på åtgärder som bör vidtas för att förebygga och förhindra olyckor/incidenter av liknande slag i framtiden allt i enlighet med gällande EU-standard. HSB skickar därefter inom en månad förslaget till Lysbombens styrelse med kostnadsberäkning för omgående beslut i styrelsen. HSB arkiverar samtliga dokument i ärendet och redovisar dessa och vidtagna åtgärder vid den årliga granskningen av lekplatsen

Dokument

Anmäl olycka på lekplats.pdf 2016-02-15