!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Informationsblad snart i din brevlåda

Publicerad: 2017-12-12
Uppdaterad: 2017-12-12

Utskriftvänlig version

Störande arbete

Publicerad: 2017-11-28
Uppdaterad: 2017-11-28

Utskriftvänlig version

Trapphuset är en utrymningsväg!

Publicerad: 2017-11-26
Uppdaterad: 2017-11-26

 Medlemmar har klagat på att grannar ställer ut privata brandfarliga saker i trapphuset.

 Tänk på att trapphuset är en utrymningsväg! Det är viktigt att trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål som barnvagnar, tidningspapper och kartonger eftersom sådan förvaring ökar risken för anlagda

bränder. Vid en brand bildas stora mängder rök som försvårar utrymningen. Vid en brand måste kanske trapphuset användas av både räddnings-personal och de boende som utrymmer.

 

Samtidigt som det är mycket folk kan det vara dåliga siktförhållanden med mörker och mycket rök. Då är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan hindra en utrymning.

 

 

Utskriftvänlig version

ÅRSAVGIFTEN HÖJS

Publicerad: 2017-11-20
Uppdaterad: 2017-11-20

1 januari 2018 höjer Brf Lysbomben årsavgiften för medlemmarna (bostadsrättsinnehavare) med 2 procent.

I den höjningen ingår den ökade kostnaden för nyttjanderätten av Fyrverkarhissen. Beslut i frågan togs på ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2017 samt kostnadsökningarna av våra köpta tjänster från förvaltarna.

Utskriftvänlig version

Samlingslokalen stängd för bokning

Publicerad: 2017-11-15
Uppdaterad: 2017-11-15

Under perioden

17 november till 29 december.

 Orsak är att den ska rustas upp och byggas om. Och det är under denna tid hantverkarna kan.

Det är några få som redan har bokat lokalen och tyvärr måste tiderna avbokas. 

Vad ska göras:

Mellanväggen ska rivas, montage av ljudabsorbenter i tak. Målning av tak och väggar. Fläktaggregatet ska byggas in med ljudisolerade väggar.

 Den nyrenoverade lokalen kommer att kunna användas till bl.a föreningsstämmor, fester, utställningar och utbildningar.

 

Utskriftvänlig version

Varning borttagen på elektroniska tavlan

Publicerad: 2017-11-14
Uppdaterad: 2017-11-14

Kvinnan i 40 års ålder som ringde på Roger och Maries dörr idag på morgonen och frågade efter Paula, var en granne i huset som Marie inte kände igen. Kvinnan har nu fått kontakt med Paula. Så varningen är nu borttagen på elektroniska tavlan.

 

 

Utskriftvänlig version

VARNING!

Publicerad: 2017-11-14
Uppdaterad: 2017-11-14

VARNING!

 

Klockan 8.20 nu på morgonen ringde en 40 årig kvinna på Roger och Marie Thunqvist/Tilerts dörr, hon talade med finsk brytning.

 

Marie öppnade dörren och kvinnan frågade efter Paula, Mari tala om att hon bor inte där. Kvinnan påstod att hon och Paula åker buss tillsammans på morgonen.

 

Detta stämmer inte!

 

Vi är nu oroliga över att detta kan vara sonderingar inför eventuella inbrottsförsök eller andra former av kriminell verksamhet.

 

Är det någon som sett eller hört något, kontakta styrelsen!

 

Utskriftvänlig version

Cykelrensning

Publicerad: 2017-11-02
Uppdaterad: 2017-11-02

Utskriftvänlig version

Tydlighet gällande byggavfall och storsäckar

Publicerad: 2017-10-17
Uppdaterad: 2017-10-17

Byggavfall och storsäckar

 Om du ska placera säcken på offentlig plats måste du först söka tillstånd hos Polisen. Exempel på offentlig plats är gatan, trottoaren, och parken. Även förgårdsmark som ligger mellan en fastighet och en gång- eller körbana räknas som offentlig plats.

 Den som beställer renoveringen är ansvarig och ska ansöka om tillståndet. Om du renoverar din egen lägenhet eller lokal är det du som är ansvarig.  Ansvarigs namn och telefonnummer ska finnas väl synligt på säcken.

 Använd blanketten "Ansökan tillstånd ordningslagen" på Polisen webbplats.  Betala den adminstrativa avgiften innan du skickar in blanketten. Bifoga kvittot tillsammans med ansökan. Ansök i god tid. Senast en vecka innan du vill att tillståndet ska börja gälla ska din ansökan kommit in till Polisen.

 Tänk på:

 • Materialet ska hanteras så att förbipasserande inte kan skadas. Om reglerna inte följs kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.
 • Välj gärna en säck som går att stänga. Det minskar risken för att materialet åker ut på gatan och att andra slänger skräp i säcken.
 • Ska du renovera under en längre period och behöver flera säckar – beställ hämtning av säckarna allt eftersom de fylls.http://foretag.stockholm.se/upplatelserFöreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.
 • Mer info kan du hitta på:
 • http://foretag.stockholm.se/upplatelser

http://www.anmalstorsack.se/

Föreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.

 

Utskriftvänlig version

KÖPA LOSS FÖRENINGENS MARK

Publicerad: 2017-10-13
Uppdaterad: 2017-10-13

Utskriftvänlig version

Regeringens förslag till Riksdagen

Publicerad: 2017-10-09
Uppdaterad: 2017-10-09

Paula har idag ringt och pratat med chefen på SFV Daniel Biazzi angående Regeringens budgetproposition 2017/18:1 på sidan 675 om att de gjort en ny värdering på 133 000 000kr samt att de ska göra en till.

Daniel har svarat mig detta:

 Ja, ert pris enligt avtalet är 122 mkr vilket motsvarar taxeringsvärdet som gällde 2015. Det är det pris SFV har begärt regeringens godkännande för.

 SFV har på regeringens uppdrag låtit göra en s.k. friköpsvärdering enligt Stockholmsmodellen. Den landar på 133 mkr. Dessutom står det i budgetpropositionen att en ny värdering ska göras.

Vi tolkar det som att regeringen anser att taxeringsvärdet 2015 inte är affärsmässigt och därför kommer de att ange någon annan princip i säljbemyndigandet till SFV. Vilken princip det blir vet vi inte.

 Fortifikationsverket har hemställt om godkännande i ett annat liknande ärende så regeringen anser nog att ärendena måste likabehandlas.

 Vid värderingen på 133 mkr utgår man från att bedömda framtida avgälder ligger på 4,2 mkr/år. Detta gäller dock vid värdetidpunkten november 2015.

Det betyder att om SFV låter göra en avgäldsvärdering med värdetidpunkten november 2018 kommer sannolikt den framtida avgälden bli högre än detta.

 Datum när propositionen kommer att behandlas i riksdagen är inte fastställt. Det kommer troligen bli i början på december.

Ni kan gå in och läsa och följa ärendet Regeringens budgetproposition 2017/18:1 på sidan 675, vill ni läsa om Silvieberg står det på sidan 674.

Styrelsen kommer självklart att informera så fort vi vet något mer!

 

Utskriftvänlig version

Riksbyggen har förvärvat ISS verksamhetsgren Fastighetsägare

Publicerad: 2017-09-15
Uppdaterad: 2017-09-15

I somras förvärvade Riksbyggen ISS verksamhetsgren Fastighetsägare.

 

Riksbyggens inom affärsområde Fastighetsförvaltning utökades då ytterligare och det innebär att de nu hälsar runt 750 nya kunder och 74 nya medarbetare välkomna till Riksbyggen.

 

Bolaget heter numera RB Fastighetsägare AB, men går under namnet Riksbyggen.

 

För Lysbomben innebär det i praktiken inte några förändringar. Vi har kvar samma kontaktpersoner och vi kommer få tjänsterna levererade som tidigare.

Utskriftvänlig version

Påminnelse

Publicerad: 2017-09-13
Uppdaterad: 2017-09-13

P Å M I N N E L S E

 

Om vikten att bereda tillträde för OVK besiktning.

 

Styrelsen har kontrakterat HSB att slutföra den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) och det arbetet pågår just nu för fullt i ett 30-tal lägenheter. Men tyvärr har vi inte lyckats få tillträde till alla lägenheter.

Styrelsen ser allvarligt på detta och har skickat påminnelse till de lägenheterna för att få tillträde under september. För de lägenheter där vi inte får tillträde under september kommer Styrelsen att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Det innebär bland annat att Kronofogden anlitar låssmed för att verkställa tillträdet och att lägenhetsinnehavaren får betala för kostnader låssmed, avgift till Kronofogden, med flera.

Styrelsens förhoppning är att vi inte kommer att behöva anlita Kronofogden för en enda lägenhet.

 

Utskriftvänlig version

92 anmälda till höstfesten

Publicerad: 2017-09-04
Uppdaterad: 2017-09-04

92 personer har anmält sig till

Höstfest 14 september kl 18,30 

Kvällen inleds med välkomstdrink samtidigt som Paula och styrelsen informera om läget.

Kvällen fortsätter med:

– tipspromenad, det bjuds på Italiensk och klassisk buffé med vin/alkoholfri dryck. Slutligen kaffe och tårta och prisutdelning.Vi kommer duka upp som vanligt i både samlingslokalen och det stora partytältet som föreningen hyrt.

 

Varmt välkomna!

Utskriftvänlig version

Anmäl er till Höstfesten 14 september

Publicerad: 2017-08-11
Uppdaterad: 2017-08-11

Utskriftvänlig version

Informationsbrevet har kommit och ligger i din brevlåda!

Publicerad: 2017-06-28
Uppdaterad: 2017-06-29

infoblad

Utskriftvänlig version

Intresserad av ett förråd i huset?

Publicerad: 2017-06-16
Uppdaterad: 2017-06-16

Källarförråd i Fyrverkarbacken

21 på 20.7 kvadratmeter, att hyra per omgående eller efter

överenskommelse.

Intresseanmälan skickas till

Ulf Hallius i styrelsen senast fredag 30/6.

ulf.hallius@telia.com,

 

Utskriftvänlig version

Tack för förtroende!

Publicerad: 2017-05-23
Uppdaterad: 2017-05-23

Tack för förtroende!

 

Ordförande                         Paula Thunberg Bertolone

Vice Ordf.                           Roger Thunqvist

Sekreterare                        Sverker Högberg

Ekonomiansvarig               Ulf Hallius

Ordinarie ledamot              Tiana Kusturic

Ordinarie ledamot              Johan Olsson

 

Suppleant                           Tomas Harila Carlgren

Suppleant                           Milo Lavén

 

Ordinarie Borevisor           Johan Svanberg

Revisorssuppleant             Christer Sohlstrand

 

Portombud    

21:an                              Christina Printz

21:an                              Tomas Harila Carlgren                            23:an                              Monika Schmidz Lundberg

23:an                              Per Vedin

25:an                              Michelle Benyamine

25:an                              Tommy Thunberg Bertolone                   27:an                              Mona Westerlund

27:an                              Kersti Mattsson

 

     Vi kommer att göra vårt bästa!

Utskriftvänlig version

Stadge ändring krävs att beslutet tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt

Publicerad: 2017-05-23
Uppdaterad: 2017-05-23

stämma 2

Utskriftvänlig version

Anmäl dig till extra stämman

Publicerad: 2017-05-23
Uppdaterad: 2017-05-23

korv

Utskriftvänlig version

Välkommna att spela Boule

Publicerad: 2017-05-23
Uppdaterad: 2017-05-23

boul

Utskriftvänlig version

Kallelse extra stämma

Publicerad: 2017-05-23
Uppdaterad: 2017-05-23

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lysbomben till extra föreningsstämma för beslut om nya stadgar utifrån senaste förändringarna i Lagen om ekonomisk förening.

 

TID: Torsdagen den 15 juni 2017, kl 18.00

PLATS: Samlingslokalen dragspelet, Fyrverkarbacken 21

                         

DAGORDNING

 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt av två rösträknare.
 6. Fråga om kallelse till extrastämman skett i behörig ordning.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Beslut om ändra stadgan 28 och 31§§ utifrån förändringarna  i Lagen om ekonomisk förening.
 9. Stämmans avslutande.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får utöva sin rösträtt endast genom annan medlem, äkta make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen, såsom ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem (38 §).

 

Hjärtligt välkomna!

 

Stockholm i maj 2017

 

BRF LYSBOMBEN

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Störande arbete

Publicerad: 2017-05-20
Uppdaterad: 2017-05-20

storande arbete

Utskriftvänlig version

Störande arbete

Publicerad: 2017-05-17
Uppdaterad: 2017-05-17

Utskriftvänlig version

Tidningsskåpen flyttade

Publicerad: 2017-05-17
Uppdaterad: 2017-05-17

tidningsskåp

Utskriftvänlig version

BRF Lysbombens kryddlådor

Publicerad: 2017-05-17
Uppdaterad: 2017-05-17

kryddor

Utskriftvänlig version

Inbrott i vindsförråd!

Publicerad: 2017-05-14
Uppdaterad: 2017-05-14

 

Styrelsen har fått kännedom om att det varit inbrott i ett av vindsförråden.

 Tjuven stal vinterjackor och ägaren till förrådet har lagat det med nytt hönsnät.

 Ta gärna en titt i era förråd så att allt är ok!

Utskriftvänlig version

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lysbomben till ordinarie årsstämma!

Publicerad: 2017-05-03
Uppdaterad: 2017-05-05

 

Handlingar till stämman fick du i din brevlåda den 4 maj och det ligger nu ute på hemsidan.

Inga motioner har inkommit!

 

Utskriftvänlig version

Cykelstöld

Publicerad: 2017-04-03
Uppdaterad: 2017-04-03

cykelstöld

 

Medlemmen meddelade att det skett en cykelstöld under natten den 31 mars, de tog två cyklar, cyklarna stod utanför cykelrummet.

(låsta med cykellås som någon brutit upp, det låg delar från låset kvar på marken).

 

Utskriftvänlig version

Störande arbete

Publicerad: 2017-04-03
Uppdaterad: 2017-04-03

renovering 128

Utskriftvänlig version

Välkommen på vårbruk!

Publicerad: 2017-03-31
Uppdaterad: 2017-03-31

vår

Trädgårdsgruppen anordnar en arbetsdag i trädgården söndagen den 23 april kl 10.00

 Vi samlas uppe vid orlando.

 Våra rabatter behöver gödslas, därför bjuder vi in alla som kan och som uppskatter en grönskande omgivning att delta.

Anmälningslappar kommer att sättas upp i portarna nästa vecka så att vi kan planera inköp av något att bjuda på.

 

Utskriftvänlig version

Störande arbete

Publicerad: 2017-03-17
Uppdaterad: 2017-03-17

störande arbete

Utskriftvänlig version

Hemställan ligger nu på regeringens bord

Publicerad: 2017-03-17
Uppdaterad: 2017-03-17

riksdagen

Statens fastighetsverk har nu meddelat att hemställan är skickad till regeringen.

 Styrelsen kommer såklart försöka påverka att ärendet kommer upp i riksdagen så snart som möjligt.

 

Utskriftvänlig version

Inbrott

Publicerad: 2017-03-16
Uppdaterad: 2017-03-16

Det har varit inbrott i 27:an på första våningen i tvåan. Gärningsmannen har tagit sig upp på balkongen och krossat den lilla rutan på balkongdörren.

 Ägarna är bortresta och det var grannen som märkte att balkongdörren stod öppen och larmade anhörig.inbrott

Utskriftvänlig version

Inlämning av motioner till föreningsstämman den 22 maj

Publicerad: 2017-03-05
Uppdaterad: 2017-03-05

Motioner till brf Lysbombens föreningsstämma den 22 maj

stämma

 

Motioner till föreningsstämman den 22 maj skall skickas med e-post till paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se och märkas med ”motioner 2017” eller lägger ni motionen i Paula Thunberg Bertolones brevlåda SENAST söndagen den 30 april. (Paula bor på fyra trappor i 27:ans uppgång)

Utskriftvänlig version

På torsdag kan du lära dig den stora stenmangeln

Publicerad: 2017-03-04
Uppdaterad: 2017-03-04

På torsdag kan du lära dig den stora stenmangeln

duk

OBS: Ta med egna saker som du vill ha manglat.

 

Styrelsen anordnar två instruktionskvällar den 9 eller 16 mars kl 19.00 i mangelrummet som ligger i 25:an

 Det är våra grannar Gunnar Lundqvist och Kerstin Ellenfors som ska visa hur den fungerar.

Välkomna!

Utskriftvänlig version

Vill du vara med i en framtidsgrupp?

Publicerad: 2017-02-16
Uppdaterad: 2017-02-16

Vill du vara med i en framtidsgrupp?

Styrelsen har beslutat att starta upp en grupp, där man förutsättningslöst ska diskutera och ventilera olika idéer om hur vi kan sänka kostnaderna i föreningen utan att minska kvalitén i boendet och hur föreningen kan öka intäkterna. Det är vår ordförande Paula Thunberg Bertolone som ska leda arbetet. Kul några av medlemmarna har visat intresse av att vara med men styrelsen söker nu efter ytterligare personer med olika kompetenser.

 

Vem vet, kanske blir det just din idé som genomförs. Första mötet 16 mars kl 19,00

 

Mejla paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Utskriftvänlig version

Störande arbete kommer att utföras i 23 an

Publicerad: 2017-02-13
Uppdaterad: 2017-02-13

Information om störande arbete

Utskriftvänlig version

Instruktionskvällar i gymmet

Publicerad: 2017-02-13
Uppdaterad: 2017-02-13

Datum instruktionskvällar

Utskriftvänlig version

Passa på!

Publicerad: 2017-02-13
Uppdaterad: 2017-02-13

Lär dig stora stenmangeln

Utskriftvänlig version

Statistik bosamverkan

Publicerad: 2017-02-09
Uppdaterad: 2017-02-09

Statistik bosamverkan

Utskriftvänlig version

Störningar för Teliakunder

Publicerad: 2017-01-06
Uppdaterad: 2017-01-06

Flera boende har upptäckt att när de ringer med mobiltelefoner så bryts samtalet mycket mer än vanligt.

Det är nu felanmält till Telia, som meddelar att på grund av åverkan på Patch skåp som Telia har sin utrustning i så förekommer störningar för Teliakunder.

 Felet ska vara åtgärdat senast 28 januari.

 Styrelsen försöker självklart att påverka så att felet åtgärdas tidigare.

 

Utskriftvänlig version

Brandsäkerhet

Publicerad: 2017-01-04
Uppdaterad: 2017-01-04

Det är totalt förbjudet att ställa saker i trapphus, i källaren eller i vindsutrymmen!

 

Boende ska ha sina privata saker i sin egen lägenhet och inne i sitt eget förråd.

Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte.

Exempelvis i källaren i 27:an våning k2, ligger det vinterdäck, träpall och fastkedjade barnvagnsgrejer.

För att upprätthålla brandsäkerheten måste alla nu plocka bort sina privata ägodelar.

OBS: Om inte detta sker innan den 12 januari kommer föreningen att behöva anlita HSB vilket medför kostnader för föreningen.

 

 

 

Utskriftvänlig version

EN JULHÄLSNING TILL ALLA

Publicerad: 2016-12-22
Uppdaterad: 2016-12-22

Tänk att det återigen redan är jul. Dagarna är korta och mörkret sänker sig tidigt på eftermiddagen. Då tänds alla adventsstjärnor och andra juldekorationer i fönstren, vilka sprider en inbjudande och varm känsla. Den kommer även från alla de levande ljus som brinner i alla hem.

 

Julen är för de flesta en högtid då familjen samlas. Man umgås under trevliga former med god mat och dryck och allehanda förströelser som hör julen till. Men vi måste också komma ihåg att det finns många som sitter ensamma under julen. Om du vet någon som kommer att få ”fira” jul ensam, varför inte bjuda henne eller honom på en fika eller en bit mat eller kanske bara på en pratstund. Egentligen behövs det så litet för att glädja någon annan och jag vet att omtanken räknas högt.

 

Var alltid försiktig med levande ljus, kontrollera att din brandvarnare fungerar.

 

Styrelsen önskar alla en riktigt kärleksfull och God Jul

Utskriftvänlig version

Pontus Lomar slutar i styrelsen

Publicerad: 2016-12-14
Uppdaterad: 2016-12-14

Pontus Lomar väljer från årsskiftet 2016–2017 att avgå ur Styrelsen i Brf Lysbomben 1 på egen begäran.

Anledningen är att det från 2017 kommer att bli svårt att kombinera styrelsearbetet med rollen som Vd på Lomar Arkitekter. Arkitektarbetet kan i framtiden komma att innebära att delta i utvecklingen av planförslag inom den så kallade Mariebergsförtätningen. I dagsläget är det oklart vilka delar av förtätningsplanerna som kan vara aktuella då området omfattar hela Marieberg. Däremot ser Pontus Lomar det som viktigt att stå fri att arbeta inom sitt företag utan att frågan om en jävsituation kan uppkomma i det fall han sitter kvar i Styrelsen för Brf Lysbomben.

Utskriftvänlig version

Aktuella nyheter

Informationsblad snart i din brevlåda
2017-12-12

Störande arbete
2017-11-28

Trapphuset är en utrymningsväg!
2017-11-26

ÅRSAVGIFTEN HÖJS
2017-11-20

Samlingslokalen stängd för bokning
2017-11-15

Varning borttagen på elektroniska tavlan
2017-11-14

VARNING!
2017-11-14

Cykelrensning
2017-11-02

Tydlighet gällande byggavfall och storsäckar
2017-10-17

KÖPA LOSS FÖRENINGENS MARK
2017-10-13

Regeringens förslag till Riksdagen
2017-10-09

Riksbyggen har förvärvat ISS verksamhetsgren Fastighetsägare
2017-09-15

Påminnelse
2017-09-13

92 anmälda till höstfesten
2017-09-04

Anmäl er till Höstfesten 14 september
2017-08-11

Informationsbrevet har kommit och ligger i din brevlåda!
2017-06-28

Intresserad av ett förråd i huset?
2017-06-16

Tack för förtroende!
2017-05-23

Stadge ändring krävs att beslutet tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt
2017-05-23

Anmäl dig till extra stämman
2017-05-23

Välkommna att spela Boule
2017-05-23

Kallelse extra stämma
2017-05-23

Störande arbete
2017-05-20

Störande arbete
2017-05-17

Tidningsskåpen flyttade
2017-05-17

BRF Lysbombens kryddlådor
2017-05-17

Inbrott i vindsförråd!
2017-05-14

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lysbomben till ordinarie årsstämma!
2017-05-03

Cykelstöld
2017-04-03

Störande arbete
2017-04-03

Välkommen på vårbruk!
2017-03-31

Störande arbete
2017-03-17

Hemställan ligger nu på regeringens bord
2017-03-17

Inbrott
2017-03-16

Inlämning av motioner till föreningsstämman den 22 maj
2017-03-05

På torsdag kan du lära dig den stora stenmangeln
2017-03-04

Vill du vara med i en framtidsgrupp?
2017-02-16

Störande arbete kommer att utföras i 23 an
2017-02-13

Instruktionskvällar i gymmet
2017-02-13

Passa på!
2017-02-13

Statistik bosamverkan
2017-02-09

Störningar för Teliakunder
2017-01-06

Brandsäkerhet
2017-01-04

EN JULHÄLSNING TILL ALLA
2016-12-22

Pontus Lomar slutar i styrelsen
2016-12-14