!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Radonmätning

Publicerad: 2018-09-23 | Uppdaterad: 2018-09-23

Renovering

Publicerad: 2018-09-23 | Uppdaterad: 2018-09-23

Renovering

Publicerad: 2018-09-23 | Uppdaterad: 2018-09-23

Askkoppar bortplockade!

Publicerad: 2018-09-20 | Uppdaterad: 2018-09-20

Störande arbete!

Publicerad: 2018-09-17 | Uppdaterad: 2018-09-17

Inbjudan till Rogers begravning

Publicerad: 2018-09-07 | Uppdaterad: 2018-09-07

Efter en längre tids sjukdom, somnade

Roger Thunqvist in lugnt och stilla i hemmet den 20 augusti.

Inbjudan till er som vill delta vid Rogers begravning och ta ett sista farväl.

Plats: Sankt Görans kyrka på Kungsholmen, fredagen den 14 september, kl. 14.00.

Valfri klädsel.

Stöd gärna cancerforskningen genom att skänka ett bidrag till Cancerfonden. https://www.cancerfonden.se/stod-oss/ge-en-minnesgava

Om ni inte kan närvara men vill skicka en blomma. Gå till valfri florist och uppge kyrka, datum, tid, samt Rogers namn. 💐

 

Varma hälsningar,

Marie, Patrik & Mattias

Höstfest 11 september kl 18,30

Publicerad: 2018-09-07 | Uppdaterad: 2018-09-07

Höstfest 11 september kl 18,30  

108 personer har anmält sig

Kvällen inleds med välkomstdrink samtidigt som Paula och styrelsen informera om läget.

Kvällen fortsätter med:

– tipspromenad, det bjuds på Italiensk och klassisk buffé med vin/alkoholfri dryck. Slutligen kaffe och tårta och prisutdelning.

Vi kommer duka upp som vanligt i både samlingslokalen och det stora partytältet som föreningen hyrt.

Varmt välkomna!

Förrådslokal uthyres!

Publicerad: 2018-08-28 | Uppdaterad: 2018-08-28

 

Förrådslokal uthyres!

Stort förråd på 19 m2 i anslutning till hiss i 25:an uthyres. Hyra 2400:-/mån.

För intresse och visning hör av er till

Johan Olsson (johan.ols56yahoo.com),

070-24 90 075 eller 08-753 37 76

OBS: Först till kvarn gäller!

 

Roger har lämnat oss

Publicerad: 2018-08-20 | Uppdaterad: 2018-08-20

Det är med mycket stor sorg styrelsen meddelar att föreningens vice ordförande och teknisk ansvarige Roger Thunqvist idag har lämnat oss efter en längre tids sjukdom.

Roger somnade in lugnt och stilla i hemmet med sina nära och kära.

Våra tankar går till familjen

Styrelsen

2018-08-20

Höstfest 11 september

Publicerad: 2018-08-10 | Uppdaterad: 2018-08-10

Höstfest 11 september kl 18,30

Festen kommer vara nere i samlingslokalen.

Kvällen inleds med välkomstdrink samtidigt som Paula och styrelsen informera om läget.

Kvällen fortsätter med:

– tipspromenad, det bjuds på Italiensk och klassisk buffé med vin/alkoholfri dryck.

Slutligen kaffe och tårta och prisutdelning.

OBS: Viktigt att ni anmäler er på anmälningslapparna som sitter i vardera port. Sista anmälningsdag söndagen den 31 augusti.

Varmt välkomna!

 

 

 

Störande arbete!

Publicerad: 2018-08-06 | Uppdaterad: 2018-08-06

Ny bredbandsleverantör 2019

Publicerad: 2018-06-21 | Uppdaterad: 2018-06-21

”I en konkurrerande upphandling har styrelsen fatta beslut att välja Bahnhof som ny bredbandsleverantör fr o m årsskiftet 2018/2019 och tre år framåt.

Bahnhof är marknadsledande på området, och det nya avtalet innebär en stor årlig kostnadsbesparing för föreningen. En nyhet är att den erbjudna bredbandstjänsten, en gruppanslutning av samtliga boende liksom idag, blir 1000 Mbit/sekund mot idag 100 Mbit.

Ownit avslutar därmed sitt engagemang i föreningen vid årsskiftet, och kommer  under hösten att kontakta boende som idag har individuella avtal med företaget.”

 

 

Information, Kabel-TV

Publicerad: 2018-06-21 | Uppdaterad: 2018-06-21

”Ny kabel-TV leverantör i föreningen från årsskiftet blir, som redan informerats, ComHem. Ett informationsmöte i samlingslokalen för alla boende kommer att hållas av ComHem under november. Telenor avslutar samtidigt sitt engagemang i föreningen och kommer under hösten att kontakta boende som idag har individuella avtal med företaget.”

 

(juni 2018)

Reportage om vårt arbete i BO BÄTTRE

Publicerad: 2018-06-11 | Uppdaterad: 2018-06-11

Dokument

Brf Lysbomben satsar på hållbarhet.pdf 2018-06-11

Renovering av Badrum

Publicerad: 2018-06-01 | Uppdaterad: 2018-06-26

Jag Paula Thunberg Bertolone ska renovera vårt badrum.

Störande arbete kommer att ske under ett par dagar under veckorna 24-28. 

Bilning av golv kommer att ske 28/6 mellan 09.00 till max kl 11.

Tack för förtroende!

Publicerad: 2018-05-25 | Uppdaterad: 2018-05-25

Tack för förtroende! Ordförande Paula Thunberg Bertolone Vice Ordf. Roger Thunqvist Sekreterare Sverker Högberg Ekonomiansvarig Ulf Hallius Ordinarie ledamot Johan Olsson Suppleant Tiana Kusturic Suppleant Milo Lavén Ordinarie Borevisor Johan Svanberg Revisorssuppleant Christer Solstrand Portombud 21:an Christina Printz 23:an Per Esbjörnsson 23:an Per Vedin 25:an Michelle Benyamine 25:an Håkan Gestrin 27:an Mona Westerlund 27:an Kersti Mattsson Vi kommer att göra vårt bästa!

FASADINVENTERING

Publicerad: 2018-05-18 | Uppdaterad: 2018-05-18

Styrelsen har beställt fasadinventering av HSB som kommer att ske den 31 maj. En höjdlift kommer att placeras längs gatan för att inventera norrsidan. För övriga sidor av fasaden görs det från ett antal lägenheters balkong och fönster. Dessa lägenheter har aviserats. Rapporten kommer att beskriva skicket i fasaden samt förslag på åtgärder. Om styrelsen beslutar att genomföra några åtgärder så kommer du att få mer information om fasaden i höst.

Påminnelse

Publicerad: 2018-05-15 | Uppdaterad: 2018-05-15

Påminnelse!

Stämman är den 24 maj.

Alla medlemmar bjuds in till mingel när stämman är avslutad.

Föreningen bjuder på dryck och lätt tilltugg.

Viktigt: att ni skriver upp er på anmälningslapparna till minglet, sista anmälningsdagen är imorgon den 16 maj.

Idag beslutar Regeringen om villkoren för värderingen av vår fastighet

Publicerad: 2018-04-27 | Uppdaterad: 2018-04-27

Idag beslutar Regeringen om villkoren för värdering av vår fastighet.

Nu väntar vi med spänning, återkommer när vi vet mer.

 

Ärendeförteckning II regeringssammanträde

2018-04-26 Underprotokoll A

Nr 18

 

Finansdepartementet

Föredragande:

statsrådet Bolund

 

Ärende:

1

Framställan från Statens fastighetsverk om

bemyndigande att avyttra fastigheten Stockholm

Lysbomben 1

Fi2017/04424/RS (delvis)

KORT PLANERAT AVBROTT

Publicerad: 2018-04-25 | Uppdaterad: 2018-04-25

KORT PLANERAT FJÄRRVÄRMEAVBROTT

Byte av flödesmätare, integreringsverk och kommunikationsutrustning i fjärrvärmecentralen

Under perioden 30/4 till 4/5 kommer Stockholm exergi byta flödesmätare, integreringsverk samt kommunikationslösning i fjärrvärmecentralen.

Syftet är att säkerställa korrekt mätning enligt Fortums riktlinjer och den mätarlag som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas.

Under bytet kommer det vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till fastigheten i ca 15-30 minuter, det kan innebära att under denna korta tid kommer det bara att finnas varmvatten.

 

 

 

Kallelse till ordinarie årsstämma

Publicerad: 2018-04-23 | Uppdaterad: 2018-04-25

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lysbomben till ordinarie årsstämma den 24 maj kl 18:30 i samlingslokalen Dragspelet!

Kallelse och alla handlingarna till stämman kommer att delas ut i era brevlådor senast 14 dagar före stämman.

Alla medlemmar bjuds in till mingel när stämman är avslutad.

Föreningen bjuder på dryck och lätt tilltugg.

Viktigt: Anmälningslappar kommer sättas upp i början på maj och sista anmälningsdagen är den 16 maj.

 

Välkommen på vårbruk!

Publicerad: 2018-04-04 | Uppdaterad: 2018-04-04

 

Välkommen på vårbruk!

Trädgårdsgruppen anordnar en arbetsdag i trädgården söndagen den 22 april kl 10.00, beräknar att det tar ca 1,5 timme.

Vi samlas uppe vid orlando.

Våra rabatter behöver gödslas, därför bjuder vi in alla som kan och som uppskattar en grönskande omgivning att delta.

Anmälningslappar kommer sättas upp under veckan i varje port.

Föreningen bjuder på något att dricka och äta och vi planerar inköp utifrån anmälda deltagare.

 

OBS!

Publicerad: 2018-03-27 | Uppdaterad: 2018-03-27

Viktig Information från HSB!

Vi ska utföra en reparation av en avloppsledning nere i lokalen invid cykelrummet. Därför behöver vi stänga av vattnet och avloppet onsdag den 28 mars.

De som är berörda har fått en avisering i sin brevlåda.

Avstängningen kommer att ske kl 9.30-16.00.

Det är av ytterst vikt att avloppen inte används under arbeten sker.

Bästa hälsningar

Samsons Rör AB

Kontakt

Pasi 076-0515280

Motioner till brf Lysbombens föreningsstämma den 24 maj

Publicerad: 2018-03-27 | Uppdaterad: 2018-03-27

Motioner till brf Lysbombens föreningsstämma den 24 maj

 

 

Motioner till föreningsstämman skall skickas med

e-post till paula.thunberg.bertolone@ifmetall.se

och märkas med ”motioner 2018” eller lägger ni motionen i Paula Thunberg Bertolones brevlåda SENAST söndagen den 30 april. (Paula bor på fyra trappor i 27:ans uppgång)

 

Cykelparkering förbjuden

Publicerad: 2018-03-27 | Uppdaterad: 2018-03-27

Föreningen har hyrt ut entreprenörsrummet från den 1 april, dörren till detta rum är i det stora cykelförrådet längst ner till vänster i 27:an. Inga cyklar får parkeras framför dörren, där ska vara fri passage.

 

Störande arbete

Publicerad: 2018-03-19 | Uppdaterad: 2018-03-19

Information från valberedningen

Publicerad: 2018-03-06 | Uppdaterad: 2018-03-06

Vi söker påläggskalvar till brf Lysbomben!

 

Valberedningen har inlett sitt arbete och efterlyser medlemmar som vill engagera sig i vår förening.

Du är välkommen att kontakta någon av oss för utbyte av information om vad du kan/vill bidra med.

Vi söker ett nytt portombud till 25:an, men vill även ha kontakt med dig som är intresserad av styrelsearbete.

 

Vi som ser fram emot att höra av er är:

 

Carina, Barbro och Britta

 

2018-03-06

Frågor & svar Statens Fastighetverk

Publicerad: 2018-03-01 | Uppdaterad: 2018-03-01

Paula har mejlat Daniel Biazzi chef på Statens Fastighetsverk!

Hej Daniel!

Är det något nytt från regeringen/finansdepartement gällande erbjudandet att köpa marken? Styrelsen har tidigare fått information att vi ska få besked i januari och nu är vi snart i mars. Vi behöver få lite information om läget för att meddela våra medlemmar. 

Svar:

Tyvärr inget nytt fr departementet. De håller på och bereder beslutet men de kan inte meddela när det kommer att expedieras.

Vänliga hälsningar

Daniel Biazzi

Stömavbrott

Publicerad: 2018-01-21 | Uppdaterad: 2018-01-21

Inget varmvatten beror på att det varit strömavbrott i natt.

Jouren är kontaktad och kommer åtgärda så att vi får varmt vatten igen.

Varning för märkta dörrar!

Publicerad: 2018-01-02 | Uppdaterad: 2018-01-03

Boende i huset har i helgen fått sina ytterdörrar märkta med hjärtan och andra märken av tjuvar som förbereder för inbrott!
Polisen varnar för dessa märken, så ser du ett märke på en dörr, ta bort det!
Tack till portombuden som nu har tittat på alla dörrar och tagit bort de märken de funnit!

Uppmaning!

Publicerad: 2017-12-20 | Uppdaterad: 2017-12-20

Uppmaning!

Ni som på något sätt har sätt upp något fint i trapphuset så som tavlor, krukor eller någon fin bonad, ta bort det.

Boende ska ha sina privata saker i sin egen lägenhet och inne i sitt eget förråd.

Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte.

Så för att upprätthålla brandsäkerheten måste alla nu plocka bort sina privata ägodelar.

OBS: HSB kommer med start i januari och vidare en gång i månaden göra en tillsyn av trapphus, källare och vind, det innebär att om de påträffar saker i dessa utrymmen kommer HSB att plocka bort det mot en kostnad.

 

 

 

RB Fastighetsägare byter bank

Publicerad: 2017-12-20 | Uppdaterad: 2017-12-20

RB Fastighetsägare byter bank

Bytet är Nordea till Swedbank. 

Det innebär att de byter ut alla befintliga plusgiron till bankgiro för alla deras kunder.

Alla boende kommer nästa avisering, som sker i mars 2018, att få nya bankgiron att betala till.

För boende som har autogirodragningar och

e-faktura kommer dessa att administreras via dem och läggas om mot Swedbank. Dessa påverkas inte annat än att de får information.

Däremot måste de som betalar via internetbanken tänka på att om de lagt upp ett register över betalningsmottagare så måste det ändras till nya bankgironumret.

Informationsblad snart i din brevlåda

Publicerad: 2017-12-12 | Uppdaterad: 2017-12-12

Störande arbete

Publicerad: 2017-11-28 | Uppdaterad: 2017-12-20

Trapphuset är en utrymningsväg!

Publicerad: 2017-11-26 | Uppdaterad: 2017-11-26

 Medlemmar har klagat på att grannar ställer ut privata brandfarliga saker i trapphuset.

 Tänk på att trapphuset är en utrymningsväg! Det är viktigt att trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål som barnvagnar, tidningspapper och kartonger eftersom sådan förvaring ökar risken för anlagda

bränder. Vid en brand bildas stora mängder rök som försvårar utrymningen. Vid en brand måste kanske trapphuset användas av både räddnings-personal och de boende som utrymmer.

 

Samtidigt som det är mycket folk kan det vara dåliga siktförhållanden med mörker och mycket rök. Då är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan hindra en utrymning.

 

 

ÅRSAVGIFTEN HÖJS

Publicerad: 2017-11-20 | Uppdaterad: 2017-11-20

1 januari 2018 höjer Brf Lysbomben årsavgiften för medlemmarna (bostadsrättsinnehavare) med 2 procent.

I den höjningen ingår den ökade kostnaden för nyttjanderätten av Fyrverkarhissen. Beslut i frågan togs på ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2017 samt kostnadsökningarna av våra köpta tjänster från förvaltarna.

Samlingslokalen stängd för bokning

Publicerad: 2017-11-15 | Uppdaterad: 2017-11-15

Under perioden

17 november till 29 december.

 Orsak är att den ska rustas upp och byggas om. Och det är under denna tid hantverkarna kan.

Det är några få som redan har bokat lokalen och tyvärr måste tiderna avbokas. 

Vad ska göras:

Mellanväggen ska rivas, montage av ljudabsorbenter i tak. Målning av tak och väggar. Fläktaggregatet ska byggas in med ljudisolerade väggar.

 Den nyrenoverade lokalen kommer att kunna användas till bl.a föreningsstämmor, fester, utställningar och utbildningar.

 

Varning borttagen på elektroniska tavlan

Publicerad: 2017-11-14 | Uppdaterad: 2017-11-14

Kvinnan i 40 års ålder som ringde på Roger och Maries dörr idag på morgonen och frågade efter Paula, var en granne i huset som Marie inte kände igen. Kvinnan har nu fått kontakt med Paula. Så varningen är nu borttagen på elektroniska tavlan.

 

 

VARNING!

Publicerad: 2017-11-14 | Uppdaterad: 2017-11-14

VARNING!

 

Klockan 8.20 nu på morgonen ringde en 40 årig kvinna på Roger och Marie Thunqvist/Tilerts dörr, hon talade med finsk brytning.

 

Marie öppnade dörren och kvinnan frågade efter Paula, Mari tala om att hon bor inte där. Kvinnan påstod att hon och Paula åker buss tillsammans på morgonen.

 

Detta stämmer inte!

 

Vi är nu oroliga över att detta kan vara sonderingar inför eventuella inbrottsförsök eller andra former av kriminell verksamhet.

 

Är det någon som sett eller hört något, kontakta styrelsen!

 

Cykelrensning

Publicerad: 2017-11-02 | Uppdaterad: 2017-11-02

Tydlighet gällande byggavfall och storsäckar

Publicerad: 2017-10-17 | Uppdaterad: 2017-10-17

Byggavfall och storsäckar

 Om du ska placera säcken på offentlig plats måste du först söka tillstånd hos Polisen. Exempel på offentlig plats är gatan, trottoaren, och parken. Även förgårdsmark som ligger mellan en fastighet och en gång- eller körbana räknas som offentlig plats.

 Den som beställer renoveringen är ansvarig och ska ansöka om tillståndet. Om du renoverar din egen lägenhet eller lokal är det du som är ansvarig.  Ansvarigs namn och telefonnummer ska finnas väl synligt på säcken.

 Använd blanketten "Ansökan tillstånd ordningslagen" på Polisen webbplats.  Betala den adminstrativa avgiften innan du skickar in blanketten. Bifoga kvittot tillsammans med ansökan. Ansök i god tid. Senast en vecka innan du vill att tillståndet ska börja gälla ska din ansökan kommit in till Polisen.

 Tänk på:

  • Materialet ska hanteras så att förbipasserande inte kan skadas. Om reglerna inte följs kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.
  • Välj gärna en säck som går att stänga. Det minskar risken för att materialet åker ut på gatan och att andra slänger skräp i säcken.
  • Ska du renovera under en längre period och behöver flera säckar – beställ hämtning av säckarna allt eftersom de fylls.http://foretag.stockholm.se/upplatelserFöreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.
  • Mer info kan du hitta på:
  • http://foretag.stockholm.se/upplatelser

http://www.anmalstorsack.se/

Föreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.

 

KÖPA LOSS FÖRENINGENS MARK

Publicerad: 2017-10-13 | Uppdaterad: 2017-10-13

Regeringens förslag till Riksdagen

Publicerad: 2017-10-09 | Uppdaterad: 2017-10-09

Paula har idag ringt och pratat med chefen på SFV Daniel Biazzi angående Regeringens budgetproposition 2017/18:1 på sidan 675 om att de gjort en ny värdering på 133 000 000kr samt att de ska göra en till.

Daniel har svarat mig detta:

 Ja, ert pris enligt avtalet är 122 mkr vilket motsvarar taxeringsvärdet som gällde 2015. Det är det pris SFV har begärt regeringens godkännande för.

 SFV har på regeringens uppdrag låtit göra en s.k. friköpsvärdering enligt Stockholmsmodellen. Den landar på 133 mkr. Dessutom står det i budgetpropositionen att en ny värdering ska göras.

Vi tolkar det som att regeringen anser att taxeringsvärdet 2015 inte är affärsmässigt och därför kommer de att ange någon annan princip i säljbemyndigandet till SFV. Vilken princip det blir vet vi inte.

 Fortifikationsverket har hemställt om godkännande i ett annat liknande ärende så regeringen anser nog att ärendena måste likabehandlas.

 Vid värderingen på 133 mkr utgår man från att bedömda framtida avgälder ligger på 4,2 mkr/år. Detta gäller dock vid värdetidpunkten november 2015.

Det betyder att om SFV låter göra en avgäldsvärdering med värdetidpunkten november 2018 kommer sannolikt den framtida avgälden bli högre än detta.

 Datum när propositionen kommer att behandlas i riksdagen är inte fastställt. Det kommer troligen bli i början på december.

Ni kan gå in och läsa och följa ärendet Regeringens budgetproposition 2017/18:1 på sidan 675, vill ni läsa om Silvieberg står det på sidan 674.

Styrelsen kommer självklart att informera så fort vi vet något mer!

 

Aktuella nyheter

Radonmätning
2018-09-23

Renovering
2018-09-23

Renovering
2018-09-23

Askkoppar bortplockade!
2018-09-20

Störande arbete!
2018-09-17

Inbjudan till Rogers begravning
2018-09-07

Höstfest 11 september kl 18,30
2018-09-07

Förrådslokal uthyres!
2018-08-28

Roger har lämnat oss
2018-08-20

Höstfest 11 september
2018-08-10

Störande arbete!
2018-08-06

Ny bredbandsleverantör 2019
2018-06-21

Information, Kabel-TV
2018-06-21

Reportage om vårt arbete i BO BÄTTRE
2018-06-11

Renovering av Badrum
2018-06-01

Tack för förtroende!
2018-05-25

FASADINVENTERING
2018-05-18

Påminnelse
2018-05-15

Idag beslutar Regeringen om villkoren för värderingen av vår fastighet
2018-04-27

KORT PLANERAT AVBROTT
2018-04-25

Kallelse till ordinarie årsstämma
2018-04-23

Välkommen på vårbruk!
2018-04-04

OBS!
2018-03-27

Motioner till brf Lysbombens föreningsstämma den 24 maj
2018-03-27

Cykelparkering förbjuden
2018-03-27

Störande arbete
2018-03-19

Information från valberedningen
2018-03-06

Frågor & svar Statens Fastighetverk
2018-03-01

Stömavbrott
2018-01-21

Varning för märkta dörrar!
2018-01-02

Uppmaning!
2017-12-20

RB Fastighetsägare byter bank
2017-12-20

Informationsblad snart i din brevlåda
2017-12-12

Störande arbete
2017-11-28

Trapphuset är en utrymningsväg!
2017-11-26

ÅRSAVGIFTEN HÖJS
2017-11-20

Samlingslokalen stängd för bokning
2017-11-15

Varning borttagen på elektroniska tavlan
2017-11-14

VARNING!
2017-11-14

Cykelrensning
2017-11-02

Tydlighet gällande byggavfall och storsäckar
2017-10-17

KÖPA LOSS FÖRENINGENS MARK
2017-10-13

Regeringens förslag till Riksdagen
2017-10-09